Algemeen douanetarief

 • De Commissie heeft bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/54 van 9 januari 2019 de Poolse
  douaneautoriteit de opdracht gegeven een BTI die in strijd is met de gecombineerde
  nomenclatuur zo spoedig mogelijk intrekken na de kennisgeving van dit besluit en de
  Commissie daarvan in kennis stellen.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr 2019/13 van 4 januari 2019 (PbEU L 3 van 7 januari
  2019) is een rectificatie gepubliceerd op de Gecombineerde Nomenclatuur in de periode
  van 1 juli tot en met 31 december 2016. De tekst van deze
  rectificatie is hierna opgenomen.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 5 december 2017 in zaaknummer HAA 15/5250
  geoordeeld dat het product in geschil kennelijk bestemd is om onverwarmd te worden
  gedronken. Daardoor is het product aan te merken als limonade. De rechtbank stelt
  voorop dat om een product te kunnen aanmerken als drank in de zin van de WVB de
  indeling van een product in de GN niet van belang is, nu in de WVB geen verwijzing is
  opgenomen naar de posten van de GN en er ook in de wetgeschiedenis geen aanwijzingen
  zijn te vinden dat de wetgever de indeling in de GN leidend op dit punt leidend acht.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/13 van 4 januari 2019 heeft de Commissie de
  rectificatie gepubliceerd van de Nederlandse taalversie van de GN met betrekking tot
  de GN-onderverdeling 3707 90 20 die ziet op thermoplastische en elektrostatische
  tonercartridges. De rectificatie ziet op de tekst zoals deze werd gepubliceerd bij
  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1047 waarbij de uitbreiding van het Informatie
  Technologie Akkoord (ITA) werd bekendgemaakt en betreft de toepassing van 1 juli 2016
  tot en met 31 december 2016.

 • In PbEU C 002 van 4 januari 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de verduidelijking dat de GN-onderverdeling 7307 1990 hulpstukken
  (fittings) van nodulair gietijzer omvat en is gebaseerd op de uitspraak van het Hof
  van Justitie in de gevoegde zaken C‑397/17 en C‑398/17.