Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 135 van 17 april 2018 heeft de Commissie een bericht voor marktdeelnemers
  gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome
  rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en
  landbouwproducten.

 • De Rechtbank Noord Holland heeft op 13 april 2018 de uitspraak gepubliceerd van de
  zaak onder nr. AWB-12_2899 van 4 november 2013. Tussen partijen is in geschil de
  douanewaarde van de goederen. Omdat verweerder ook gegevens van het CBS bij de
  vaststelling van de douanewaarden heeft gebruikt en steeds is uitgegaan van de
  laagste waarde, kan niet worden gezegd dat door uit te gaan van meer
  gegevensbestanden eiseres in een slechtere positie is komen te verkeren. Omdat
  verweerder steeds is uitgegaan van de laagste prijzen van de bestanden kan niet
  worden gezegd dat verweerder niet met gebruikmaking van redelijke middelen de
  douanewaarde heeft vastgesteld. Verweerder heeft de UTB terecht en niet tot een te
  hoog bedrag opgelegd. Het beroep is daarom ongegrond.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/553 van 3 april 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel dat bestaat uit
  twee buizen die zijn gelast en vervaardigd van een aluminiumlegering. Het artikel is
  ontworpen om te worden gebruikt in motorvoertuigen om de koelvloeistof van de motor
  naar de warmtewisselaar onder het dashboard van het voertuig te brengen. Het artikel
  ingedeeld onder GN-code 7608 20 20 als buizen en pijpen van aluminium, van gelaste
  aluminiumlegeringen.

 • In aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 17 van de gecombineerde nomenclatuur
  is „inulinestroop” gedefinieerd voor de toepassing van de GN-onderverdelingen 1702 60
  80 en 1702 90 80. Het is het onmiddellijk na hydrolyse van inuline of oligofructose
  verkregen product, dat in droge toestand een bepaalde hoeveelheid vrije fructose of
  fructose in de vorm van sacharose bevat. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/549 van
  6 april 2018 (PbEU L 91 van 9 april 2018) heeft de Commissie de wijziging
  gepubliceerd van de aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 17 door de toevoeging
  van een nieuwe alinea.

 • Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van 6 april 2018 heeft de Commissie de
  bijwerking gepubliceerd van de verwijzingen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad naar
  de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten van de posten
  27.10, 38.24 en 38.26.