Algemeen douanetarief

 • Het Europees Parlement heeft de Resolutie 2018/1314 van 18 april 2018 gepubliceerd,
  waarin opmerkingen zijn opgenomen die een integrerend deel uitmaken van de besluiten
  over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de
  Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016. Het EP stelt vast dat wat de traditionele
  eigen middelen betreft, de essentiële interne controles in een aantal door de
  Rekenkamer bezochte lidstaten slechts gedeeltelijk doeltreffend zijn. Daarbij
  verwijst het EP onder meer naar fraude van fraude in het Verenigd Koninkrijk, waarbij
  er mogelijk sprake is van een verlies van 1,987 miljard EUR voor de begroting van de
  Unie in de vorm van douanerechten op textiel en schoenen die in de periode 2013-2016
  werden ingevoerd.

 • De Europese Commissie heeft in Pb EU L 237 van 20 september 2018 een rectificatie
  gepubliceerd van de Uitvoeringsverordening 2018/553 van 3 april 2018 m.b.t. de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur van een artikel dat is ontworpen om te
  worden gebruikt in motorvoertuigen om de koelvloeistof van de motor naar de
  warmtewisselaar onder het dashboard van het voertuig te brengen.

 • In PbEU C 327 van 17 september 2018 heeft de Europese Commissie een
  wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de
  EU. De wijziging betreft de toelichting op de post 22.02 met betrekking tot
  alcoholvrije dranken, die direct voor menselijke consumptie geschikt zijn, ongeacht
  de ingenomen hoeveelheid of het bijzondere doel waarvoor de verschillende soorten
  voor consumptie geschikte vloeistoffen kunnen dienen.

 • In maart van dit jaar heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitters van
  de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter stilzwijgende goedkeuring de
  op 8 juli 2017 te Brussel tot stand gekomen Wijziging van het Internationaal Verdrag
  betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van
  goederen aangeboden. Naar aanleiding van deze aanbieding zijn er vragen gesteld.

 • In PbEU C 327 van 17 september 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de GN-onderverdeling 3906 9090. Het betreft de
  verduidelijking dat deze onderverdeling polyacrylonitril en polyacrylaat elastomeren
  (ACM), in primaire vormen (niet-gevulkaniseerd) omvat.