Algemeen douanetarief

 • Met ingang van 29 april 2018 wordt de aanvullende aantekening 6 bij hoofdstuk 17 van
  de Gecombineerde Nomenclatuur gewijzigd.

 • Met ingang van 16 april 2018 worden de aanvullende aantekening 5 bij hoofdstuk 15 van
  de Gecombineerde Nomenclatuur toegevoegd.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/603 van 12 april 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een opblaasbaar kussen van
  kunststof (een zogenoemd „rolstoelkussen”). Het artikel is bedoeld om te voorkomen
  dat de gebruiker drukletsels ontwikkelt. Het ontlast de zitbotten en verbetert het
  comfort van de gebruiker. Hoewel het artikel uit verschillende bestanddelen bestaat
  (het kussen van kunststof en de hoes van textielstoffen), moet het artikel worden
  ingedeeld alsof het uit het kussen van kunststof bestaat, omdat het kussen het
  artikel zijn wezenlijke karakter geeft in de zin van algemene regel 3 b). Het
  bestanddeel van textiel is alleen bedoeld als hoes die het wezenlijke bestanddeel
  beschermt en op zijn plek houdt. Het artikel moet daarom, naar het materiaal waarvan
  het is vervaardigd, worden ingedeeld onder GN-code 3926 90 97 als „andere artikelen
  van kunststof”.

 • In PbEU C 135 van 17 april 2018 heeft de Commissie een bericht voor marktdeelnemers
  gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome
  rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en
  landbouwproducten.

 • De Rechtbank Noord Holland heeft op 13 april 2018 de uitspraak gepubliceerd van de
  zaak onder nr. AWB-12_2899 van 4 november 2013. Tussen partijen is in geschil de
  douanewaarde van de goederen. Omdat verweerder ook gegevens van het CBS bij de
  vaststelling van de douanewaarden heeft gebruikt en steeds is uitgegaan van de
  laagste waarde, kan niet worden gezegd dat door uit te gaan van meer
  gegevensbestanden eiseres in een slechtere positie is komen te verkeren. Omdat
  verweerder steeds is uitgegaan van de laagste prijzen van de bestanden kan niet
  worden gezegd dat verweerder niet met gebruikmaking van redelijke middelen de
  douanewaarde heeft vastgesteld. Verweerder heeft de UTB terecht en niet tot een te
  hoog bedrag opgelegd. Het beroep is daarom ongegrond.