Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1209 van 27 augustus 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van schoeisel (een
  zogenoemde „dansschoen”) dat de voet bedekt, maar niet de kuit, en dat open is aan de
  voorzijde. Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 6405 20 99 als „ander
  schoeisel met bovendeel en buitenzool van textiel”.

 • In PbEU C 305 van 30 augustus 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de post 94.03 met betrekking tot een
  verduidelijking betreffende de indeling informatiedisplays” zoals „straatborden” en
  „oprolbare banners”.

 • In PbEU C 305 van 30 augustus 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de posten 94.01 en 94.03 waarbij is bepaald dat
  voor de toepassing van deze posten elke verwijzing naar bamboe alleen van toepassing
  is op plantaardige stoffen van post 14.01.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt
  die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 61e
  zitting (maart 2018). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te
  weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van
  bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen. De nieuwe
  indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien
  op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 0307.32,
  1008.50, 1212.99, 1516.10, 1904.90, 2008.99, 2103.90, 2106.90, 2403.99, 2811.22,
  2936.29, 3204.19, 3401.30, 3926.90, 4202.32, 6402.99, 7020.00, 8111.00, 8112.29,
  8414.80, 8438.60, 8471.60, 8482.99, 8504.40, 8519.81, 8528.52, 8541.40, 9503.00 en
  9506.29. De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten
  onder de posten/onderverdelingen 0404.90, 3004.90, 3824.99, 39.20, 3923.10, 4202.12,
  6306.22, 7007.21, 8451.30, 8479.89, 8512.90, 8517.12, 8708.29, 9027.80, 9403.20 en
  9403.70. De wijzigingen op de toelichtingen zien op de posten 12.11, 21.03, 90.30 en
  90.31.

 • In het Tractatenblad nr. 130 van 2018 is de wijziging gepubliceerd van
  artikel 8 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem
  inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijziging ziet op het artikel
  betreffende de functie van de Raad en procedure voor een nieuw onderzoek.