Algemeen douanetarief

 • Op haar website heeft de Wereld Douaneorganisatie (WDO) een bericht gepubliceerd
  betreffende de viering van het 30-jarig jubileum van het Geharmoniseerd Systeem (GS).

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/267 van 19 februari 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van twee zogenoemde
  “masterbatches”. De producten worden gebruikt als grondstof voor de toevoeging van
  etherische oliën tijdens het kunststoftransformatieproces of als toevoeging als
  insecticide tijdens het kunststoftransformatieproces. Het doel is te voorkomen dat
  bepaalde dieren in afgewerkte kunststofproducten bijten en deze beschadigen. Indeling
  geschiedt – afhankelijk van de samenstelling - onder de onderverdelingen 3302 90 90
  en 3808 91 10.

 • In PbEU C 034 van 31 januari 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de post 23.09 Bereidingen van de soort gebruikt
  voor het voederen van dieren. Deze toelichting vervangt de huidige tekst van de
  toelichting op deze post die werd gepubliceerd in Publicatieblad C 180 van 8 juni
  2017.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/220 van 9 februari 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde „manuele
  strooier” dat is ontworpen voor het uitstrooien (verstuiven/verspreiden door middel
  van rotatie) van meststoffen, zand, zaden, zout enz. Het toestel moet worden
  ingedeeld onder GN-code 8424 89 70 als andere mechanische toestellen voor het
  spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder.

 • In PbEU C 55 van 14 februari 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de onderverdeling “1212 99 95 andere” waarbij
  verduidelijkt wordt dat gemalen zaden van de guarana (Paullinia cupana), niet
  gebrand, noch op andere wijze bereid onder deze GN onderverdeling worden ingedeeld.