Nieuws

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 januari 2018 in zaaknr. 15/00858 op het hoger
  beroep – na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden –tegen de uitspraak van 12
  augustus 2010 in de zaak met kenmerk AWB 09/5308 van de rechtbank geoordeeld dat het
  bewijs van de oorsprong van knoflook gegrond is op een rapport van een Amerikaans
  laboratorium, dat over de uitvoering van het onderzoek geen volledige opening van
  zaken kan geven. Het Hof heeft een deskundige benoemd en ziet, na weging van de
  feiten en argumenten van partijen, geen aanleiding om geen bewijskracht toe te kennen
  aan de onderzoeksbevindingen van het Amerikaanse laboratorium.

 • Bij Richtlijn 96/23/EG zijn de controlemaatregelen vastgesteld met betrekking tot de
  in bijlage I bij die richtlijn bedoelde stoffen en groepen residuen. In artikel 29
  van die richtlijn wordt vereist dat derde landen waaruit de EU-lidstaten onder die
  richtlijn vallende dieren en dierlijke producten mogen invoeren, een
  residubewakingsplan indienen dat de nodige garanties biedt. Bij Besluit 2011/163/EU
  van de Commissie worden door bepaalde derde landen ingediende plannen betreffende
  bepaalde in de bijlage bij dat besluit vermelde dieren en dierlijke producten
  goedgekeurd. Dat besluit wordt nu gewijzigd.

 • Ter voorbereiding op Brexit werft de douane momenteel vijftig extra fte en de NVWA
  twintig fte. Besluitvorming over het eventueel vergroten van de capaciteit van
  toezichthouders vindt binnenkort plaats in het regulier begrotingsproces. Dit laat
  Staatssecretaris Keijzer (Econonomische Zaken en Klimaat weten in antwoord op
  Kamervragen van CDA-Kamerleden Amhaouch, Geurts en Omtzigt.

 • Op donderdag 7 juni 2018 organiseert SDU de 6e editie van het Nationaal
  BTW Congres in Hotel Figi te Zeist. Ook tijdens deze editie wordt een scherp en
  actueel programma verzorgd door topsprekers met plenaire lezingen en workshops.

 • In PbEU C 55 van 14 februari 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de onderverdeling “1212 99 95 andere” waarbij
  verduidelijkt wordt dat gemalen zaden van de guarana (Paullinia cupana), niet
  gebrand, noch op andere wijze bereid onder deze GN onderverdeling worden ingedeeld.