Preferentiële regelingen

 • In PbEU L 310 van 6 december 23018 is

  Besluit (EU) 2018/1893 van de Raad van 16 juli 2018 gepubliceerd. Dit besluit betreft
  de ondertekening, namens de Europese Unie, van de overeenkomst in de vorm van een
  briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging
  van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een
  associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
  lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds.

 • De Commisie heeft in PbEU L 308 van 4 december Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1888 van
  3 december 2018 gepubliceerd. Daarbij wordt bepaald dat een tijdelijke opschorting
  van het preferentiële douanerecht krachtens artikel 15 van Verordening (EU) nr.
  19/2013 van het Europees Parlement en de Raad en krachtens artikel 15 van Verordening
  (EU) nr. 20/2013 van het Europees Parlement en de Raad niet passend is voor de invoer
  van bananen van oorsprong uit Guatemala en Peru.

 • De Commissie heeft op 27 november een concept aanbeveling bekend gemaakt voor een
  Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een
  overeenkomst tot wijziging van het bestaande tariefcontingent voor vlees van pluimvee
  en bereidingen daarvan en tot wijziging van de bestaande tariefregeling voor andere
  delen van pluimvee, zoals vastgesteld in bijlage I-A bij hoofdstuk 1 van de
  Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en
  Oekraïne, anderzijds.

 • In PbEU L 299 van 26 november 2018 is bekend gemaakt dat de overeenkomst in de vorm
  van een briefwisseling tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollen
  nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst op 25 oktober 2018 is ondertekend in
  Brussel.

 • In PbEU C 407 van 12 november 2018 heeft de Commissie een mededeling bekend gemaakt
  betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van
  administratieve samenwerking bij de tussentijdse Economische
  Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de SADC-EPO-staten.