Preferentiële regelingen

 • Bij Besluit nr. 1/2007 van 15 juni 2017 (PbEU L 38 van 10 februari 2018) heeft het
  Subcomité Douane EU-Oekraïne de vaststelling van zijn reglement van orde
  gepubliceerd.

 • De Europese Unie en de Republiek Mozambique hebben kennis gegeven van de voltooiing
  van de procedures die noodzakelijk zijn voor de voorlopige toepassing van de
  economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
  enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds.

 • De Raad heeft op 1 februari 2018 (PbEU L 29) Besluit (EU) 2018/156 van 22 januari
  2018 gepubliceerd. Dit Besluit betreft het standpunt dat namens de Europese Unie moet
  worden ingenomen in de Associatieraad die is ingesteld krachtens de
  Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
  Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wat de aanvulling
  van bijlage I-A bij hoofdstuk 1 van titel IV van die overeenkomst betreft. Daarnaast
  ziet het Besluit op handelsvraagstukken wat de herberekening van het schema voor de
  afschaffing van uitvoerrechten in de bijlagen I-C en I-D bij hoofdstuk 1 van titel IV
  van die overeenkomst betreft.

 • Met ingang van 1 januari 2018 worden de preferenties in het kader van het Algemeen
  Preferentieel Systeem(APS) gewijzigd.

 • Bij PbEU L 23 van 26 januari 2018 heeft de Raad het Besluit (EU) 2018/104 van 20
  november 2017 gepubliceerd betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de
  voorlopige toepassing van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de
  Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten,
  enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds. In deze overeenkomst zijn onder meer
  bepalingen opgenomen op het gebied van handel en Douane en douanesamenwerking.