Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
16 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/54, RECHTBANK Gelderland, 16 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:705

Verbruiksbelasting. In de supermarkt van belanghebbende staat een
sinaasappelpers waarmee klanten verse sinaasappelsap kunnen persen en kopen.
Belanghebbende meent dat...

6 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/62, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1130

Verbruiksbelasting en omzetbelasting. Belanghebbende heeft regelmatig Makla
(Ifrikia) besteld bij een Belgisch bedrijf. De goederen werden door TNT vervoerd
van België...

1 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/59, GERECHTSHOF Amsterdam, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:430

Tariefindeling melkproduct voor kinderen. Het Hof is met de Rechtbank van
oordeel dat de onderhavige producten, die vloeibaar zijn en geschikt en bestemd
zijn voor...

1 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/58, GERECHTSHOF Amsterdam, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:429

Tariefindeling melkproduct voor kinderen. Het Hof is met de Rechtbank van
oordeel dat de onderhavige producten, die vloeibaar zijn en geschikt en bestemd
zijn voor...

1 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/57, GERECHTSHOF Amsterdam, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:428

Tariefindeling melkproduct voor kinderen. Het Hof is met de Rechtbank van
oordeel dat de onderhavige producten, die vloeibaar zijn en geschikt en bestemd
zijn voor...

30 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/56, GERECHTSHOF Amsterdam, 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:421

Oorsprong knoflook. Uitspraak na verwijzing door de Hoge Raad (4 december
2015, nr. 12/02875, DR 2016/22). Het bewijs van de oorsprong van de goederen is
gegrond op een...

26 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/45, Hoge Raad der Nederlanden, 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:103

De Hoge raad oordeelt dat ook in het geval het pureren van de bananen heeft
plaatsgevonden vóór de warmtebehandeling als bedoeld in aantekening 5 op
hoofdstuk 20 van de...

24 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/55, RECHTBANK Zeeland - West-Brabant, 24 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:429

Bpm. Belanghebbende is voorafgaand aan het opleggen van de naheffingsaanslag
niet in de gelegenheid gesteld om haar opmerkingen kenbaar te maken. Naar het
oordeel van...

16 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/47, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16 januari 2018

Het Hof oordeelt dat de onbevoegd genomen uitspraak op bezwaar niet leidt tot
vernietiging van deze uitspraak of de onderliggende uitnodiging tot betaling
(UTB). Het...

16 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/61, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 16 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:764

Bpm. Belanghebbende handelt in gebruikte auto’s. Zij koopt onder meer op
grote schaal gebruikte auto’s in van leasemaatschappijen. Deze auto’s worden
vervolgens door...