Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
15 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/114*, Hoge Raad der Nederlanden, 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:911

Antidumpingrechten. De Hoge Raad oordeelt, in navolging van het arrest van
het Hof van Justitie van 19 oktober 2017, A, C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778, DR
2018/10*, dat...

15 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/113*, Hoge Raad der Nederlanden, 15 juni 2018

Antidumpingrechten en compenserende rechten. Bij de invoer van biodiesel is
deze biodiesel met een beroep op Engelse bindende oorsprongsinlichtingen (BOI’s)
met...

6 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/116, Hof van Justitie, 6 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:395

Het bedrijf Koppers produceert in zijn installaties door middel van raffinage
en distillatie van koolteer onder andere een oplosmiddel. Het oplosmiddel is een
...

1 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/112, Hoge Raad der Nederlanden, 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:799

Tariefindeling reflector voor aquariumverlichting. De reflector wordt als
accessoire voor een aquariumlamp op de markt gebracht. Om de reflector als ‘deel
van een...

21 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/111, Gerecht van eerste aanleg van Curacao, 21 mei 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:95

De Inspecteur heeft de door belanghebbende verzochte vrijstelling van
invoerrecht voor zijn verhuisgoederen in verband met zijn vestiging in Curaçao
afgewezen. De...

17 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/115, Hof van Justitie, 17 mei 2018, ECLI:EU:C:2018:325

Kompania Piwowarska produceert gearomatiseerd bier (GN-post 2206) op basis
van traditioneel bier waaraan, na afloop van de alcoholgisting, suikersiroop,
smaakstoffen en...

3 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/106, Het Gerecht, 3 mei 2018, ECLI:EU:T:2018:251

Antidumping op wijnsteenzuur uit China. De Commissie heeft geweigerd om twee
Chinese producenten-exporteurs als marktgerichte onderneming (bmo) aan te merken
en heeft...

1 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/109, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4323

Het Hof is van oordeel dat het volledige bedrag aan schade als
waardevermindering in aanmerking kan worden genomen omdat sprake is van een jong
voertuig dat in...

1 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/110, GERECHTSHOF 's-Gravenhage, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1192

De Inspecteur heeft tijdens een accijnscontrole geconstateerd dat de inhoud
van twee bunkertanks van het gecontroleerde schip met minerale olie (gasolie)
niet voldoet...

20 april 2018 Douanerechtspraak 2018/103, Hoge Raad der Nederlanden, 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:630

Prejudiciële vragen tariefindeling grote lcd-schermen. De grote
lcd-beeldschermen kunnen zowel gegevens weergeven van een automatische
gegevensverwerkende machine als...