Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
25 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/133, Hof van Justitie, 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:609

Tariefindeling lijkwagens. In geschil is de vraag of lijkwagens moeten worden
ingedeeld onder GN-post 8703 (voertuigen voor personenvervoer), onder GN-post
8704 (...

25 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/132*, Hof van Justitie, 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:598

Hogere voorziening arrest van het Gerecht van 19 juli 2017, Combaro/Commissie
(T‑752/14, EU:T:2017:529, Douanerechtspraak 2017/78* m.nt. Boersma). Het Hof van
Justitie...

13 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/130, Hoge Raad der Nederlanden, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1192

Cassatieberoep in samenhangende zaak nr. 17/02659, DR 2018/129, uitspraak Hof
Amsterdam is niet gepubliceerd. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie
van...

13 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/129, Hoge Raad der Nederlanden, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1191

Cassatie-beroep in zaak Hof Amsterdam, 20 april 2017, nrs. 16/00220 en
16/00221, ECLI:NL:GHAMS:2017:1327, DR 2017/54. De Hoge Raad verklaart het beroep
in cassatie van...

12 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/131, Hof van Justitie, 12 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:564

Tariefindeling gegoten hulpstukken voor buisleidingen van nodulair gietijzer.
In geschil is de vraag of gegoten hulpstukken voor buisleidingen, van nodulair
gietijzer,...

4 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/127, RECHTBANK Noord-Holland, 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:6039

Tariefindeling strijkijzer en overtrekset. Een product bestaande uit een
elektrisch stoomstrijkijzer, een overtrek voor een strijkplank en een
ontkalkingscontainer in...

29 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/124*, Hoge Raad der Nederlanden, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1034

Aanvullende invoerrechten kippenvlees. De Hoge Raad oordeelt dat
belanghebbende als bestuurder en aandeelhouder van een rechtspersoon schuldenaar
is omdat hij wordt...

29 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/123*, Hoge Raad der Nederlanden, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1033

Aanvullende invoerrechten kippenvlees. Eindarrest na HvJ 19 oktober 2017, A,
C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778, DR2018/10* m.nt. Boersma. De persoon die nauw en
bewust...

29 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/125*, Hoge Raad der Nederlanden, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1022

In de onderhavige zaak wordt betwist of na te vorderen antidumpingrechten
reeds in de transactieprijs waren begrepen en dus geen deel uitmaken van de
douanewaarde...

26 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/128, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 26 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5986

Bpm. Op basis van de feiten en omstandigheden is het verzoek van de
Inspecteur aan belanghebbende om de auto in ongewijzigde staat te tonen in
Soesterberg niet...