Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
8 december 2017 Douanerechtspraak 2018/7*, Hoge Raad der Nederlanden, 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3085

Uitspraak na prejudiciële beslissing. X BV heeft in 2007 en 2008 aangiften
gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van auto’s. Deze auto’s zijn voor
rekening van...

24 november 2017 Douanerechtspraak 2018/6, Hoge Raad der Nederlanden, 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2980

In de onderhavige zaak heeft de Inspecteur de uitnodigingen tot betaling aan
belanghebbende uitgereikt zonder haar in de gelegenheid te stellen om haar
standpunt...

17 november 2017 Douanerechtspraak 2018/5*, Hoge Raad der Nederlanden, 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2873

De Hoge Raad is van oordeel dat uit de tekst van artikel 181bis UCDW en de
ontstaansgeschiedenis van dit artikel niet volgt dat de in artikel 181bis UCDW
neergelegde...

10 november 2017 Douanerechtspraak 2018/4, Hoge Raad der Nederlanden, 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2820

Belanghebbende drijft internationale handel in stalen en ijzeren
bevestigingsmiddelen. Met het oog op verkoop in de Unie koopt zij deze producten
onder andere in bij...

9 november 2017 Douanerechtspraak 2018/13*, Hof van Justitie, 9 november 2017, ECLI:EU:C:2017:839

De Letse Douane stelt de douanewaarde bij niet-gezuiverde zendingen vast met
gebruikmaking van de methode van ‘redelijke middelen’. Ze past dus niet de
andere methoden...

26 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/12*, Hof van Justitie, 26 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:817

Verdeling van de beslissingsbevoegdheid tussen de nationale douane- en
rechterlijke instanties en de Europese Commissie bij niet-boeking achteraf en
terugbetaling of...

19 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/11, Hof van Justitie, 19 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:777

Het Hof van Justitie is van oordeel dat een onderbroek die wordt gekenmerkt
door een verminderde elasticiteit in de breedte, maar desondanks geen
niet-elastische...

19 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/10*, Hof van Justitie, 19 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:778

Het Hof van Justitie is van oordeel dat partijen die geen gegevens hadden
verstrekt op basis waarvan aangiften waren opgemaakt, maar die wel – kortweg
gesteld –...

12 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/9*, Hof van Justitie, 12 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:753

X BV heeft in 2007 en 2008 aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer
brengen van auto’s. Deze auto’s zijn voor rekening van de Japanse producent
(preventief)...

12 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/8*, Hof van Justitie, 12 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:754

Belanghebbende heeft tafel- en keukengerei, vervaardigd van keramiek,
ingevoerd uit China. Voor dergelijke artikelen van oorsprong uit China is een
antidumpingrecht...