Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
15 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/243, Hof van Justitie, 15 juli 2017, ECLI:EU:C:2017:469

Naar het oordeel van het Hof van Justitie is niet gebleken van feiten of
omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van uitvoeringsverordening
(EU) nr. 1294/2009...

30 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/242, Hoge Raad der Nederlanden, 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1173

Belanghebbende heeft aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen
van scheepscasco’s. Deze scheepscasco’s zijn afkomstig uit China. Op elk
aangifteformulier...

30 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/63*, Hoge Raad der Nederlanden, 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1172

Belanghebbende heeft aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen
van 27 scheepscasco’s. Deze scheepscasco’s zijn afkomstig uit China. Op elk
...

30 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/62*, Hoge Raad der Nederlanden, 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1171

Belanghebbende heeft aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen
van 27 scheepscasco’s. Deze scheepscasco’s zijn afkomstig uit China. Op elk
...

28 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/220, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 28 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2016:5199

Belanghebbende houdt zich bezig met het leveren van onder andere
grondverzetmachines. De Inspecteur heeft bij belanghebbende een boekenonderzoek
ingesteld naar de...

2 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/61, Hoge Raad der Nederlanden, 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:959

In de onderhavige zaak heeft belanghebbende voor de tweede keer cassatie
ingesteld (zie ook het arrest van de Hoge Raad van 14 augustus 2015, nr.
13/01129, DR 2015/72*...

1 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/244, Het Gerecht, 1 juni 2017, ECLI:EU:T:2017:372

Het Gerecht verklaart Uitvoeringsverordening (EU) nr. 626/2012 nietig voor
zover die op Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd van toepassing is.

1 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/66*, Hof van Justitie, 1 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:417

Wanneer goederen in een vrije zone aan het douanetoezicht worden onttrokken,
dan heeft dit voor de btw niet automatisch tot gevolg dat er een belastingschuld
ontstaat....

30 mei 2017 Douanerechtspraak 2017/56, GERECHTSHOF Amsterdam, 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2160

Met betrekking tot het incidenteel hoger beroep van belanghebbende is het Hof
van oordeel dat de datum van verzending en niet de datum van ontvangst als datum
van...

30 mei 2017 Douanerechtspraak 2017/57, GERECHTSHOF Amsterdam, 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2161

In hoger beroep is tussen partijen niet langer in geschil dat in geen van de
dertien zaken de procedure van artikel 181bis, lid 2, UCDW correct is nageleefd.
Noch in de...