Algemeen

 • Op 11 juni 2018, ter gelegenheid van de 20e Oceania Customs Organization (OCO)
  Conferentie die werd gehouden in Melbourne (Australië) en werd bijgewoond door de
  secretaris-generaal van de WDO, deponeerde Kiribati's minister van Justitie, die zijn
  regering vertegenwoordigde, de toetredingsakte van zijn land tot het Internationaal
  Verdrag inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (Herziene
  Conventie van Kyoto - RKC). Met de toetreding van Kiribati omvat de Herziene
  Overeenkomst van Kyoto 114 verdragsluitende partijen.

 • Eind mei heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) aan de Europese Commissie gevraagd om toe
  te mogen treden tot de Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer. Dit meldt het
  Ministerie van Financiën. Het zou de gevreesde wachttijden en files bij de
  grensovergangen na de Brexit aanzienlijk kunnen verminderen, maar neemt de noodzaak
  voor ondernemers om haast te maken met hun voorbereidingen niet weg.

  De Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer (GDV) is een regeling van de Europese
  Unie, waar onder meer Noorwegen en Zwitserland bij zijn aangesloten. De regeling
  heeft als voordeel dat douane-activiteiten die normaal gesproken bij de grens
  plaatsvinden nu bij laden en lossen gebeuren.

 • De periodieke valutawisselkoerslijst voor juni 2018 is gepubliceerd.

 • Op 11 oktober 2018 vindt in het WTC Rotterdam het jaarlijkse Nationaal Douanecongres
  2018 plaats. Brexit, e-commerce en allerlei ontwikkelingen op douanegebied staan
  centraal tijdens de 13e editie van dit congres.

 • Medio april is de Eurostar gaan rijden tussen Amsterdam en Londen. Douane- en
  grenscontroles bij vertrek uit Nederland zijn echter nog niet mogelijk, daarom moeten
  alle passagiers van de trein in Brussel uitstappen voor die controle. Een aantal
  Kamerleden heeft gevraagd naar de redenen waarom het maken van afspraken met het VK
  die controle in Nederland mogelijk moeten maken zo ontzettend lang moet duren. Ze
  krijgen van de minister een ontzettend lang antwoord waaruit blijkt dat de controles
  bij instappen hier te lande nog wel enige tijd op zich laten wachten.