Algemeen douanetarief

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/125 van de Commissie van 24 januari 2018 is de
  wijziging gepubliceerd van de aanvullende aantekening (GN) 2f) op hoofdstuk 27 m.b.t.
  stookolie.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/81 van 16 januari 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een elektrisch toestel voor
  huidbehandeling en ontharing door middel van lasertechnologie, waarbij gebruik wordt
  gemaakt van twee lasers met verschillende golflengte. Het toestel is ontworpen om te
  worden gebruikt zowel in schoonheidssalons zonder tussenkomst van medische
  beroepsbeoefenaren als in erkende medische centra onder toezicht van medische
  beroepsbeoefenaren. Het feit dat het toestel in hoofdzaak tot esthetische
  verbeteringen leidt, en dat het buiten een medische context kan worden gebruikt (in
  een schoonheidssalon) zonder tussenkomst van een beroepsbeoefenaar, wijst erop dat
  dit toestel niet bestemd is voor medische doeleinden. Het toestel moet daarom worden
  ingedeeld onder GN-code 8543 70 90 als andere elektrische apparaten en toestellen,
  met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van
  hoofdstuk 85.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/77 van 15 januari 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde
  „matrashoes”. Het artikel is vervaardigd van een wasbare stof en heeft een
  ritssluiting waardoor het te allen tijde van de matras kan worden verwijderd. Het is
  daarom geschikt om te worden gereinigd. Het heeft daarmee de objectieve eigenschappen
  en kenmerken van beddenlinnen. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code
  6302 22 90 als „ander beddenlinnen dan van brei- of haakwerk, van synthetische of
  kunstmatige vezels”.

 • In PbEU C 007 van 10 januari 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de onderverdelingen 2710 1911 t/m 2710 1929 met
  betrekking tot halfzware oliën.

 • In zaak C-529/16 heeft het Hof van Justitie op 20 december 2017 arrest gewezen
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de
  artikelen 28 tot en met 31 van het communautair douanewetboek. Dit verzoek is
  ingediend in het kader van een geding na de weigering van de douaneautoriteit om over
  te gaan tot gedeeltelijke terugbetaling van de door Hamamatsu aangegeven en betaalde
  douanerechten. Volgens het Hof moeten de artikelen 28 tot en met 31 van het
  Communautair douanewetboek aldus worden uitgelegd dat zij niet toestaan dat als
  douanewaarde wordt gehanteerd een overeengekomen transactiewaarde die bestaat uit
  deels een aanvankelijk in rekening gebracht en aangegeven bedrag en deels een
  forfaitaire correctie daarop na afloop van het afrekeningstijdvak, zonder dat het
  mogelijk is om te weten of aan het einde van het afrekeningstijdvak deze correctie
  naar boven of naar beneden zal plaatsvinden.