Algemeen douanetarief

 • De Commissie heeft in PbEU L 273 van 31 oktober 2018 bij Uitvoeringsverordening (EU)
  2018/1602 van 11 oktober 2018 de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde
  Nomenclatuur voor 2019. De wijzigingen zien op opneming van eerder dit jaar
  gepubliceerde Aanvullende aantekeningen (GN), aanpassing van de rechten (o.m. ITA),
  aanpassing taalversies/redactie van de GN die zijn opgenomen of diverse
  schrappingen/toevoegingen van onderverdelingen die betrekking hebben op de monitoring
  van de handel en wijziging van de bijzondere maatstaf bij bepaalde onderverdelingen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1531 van 10 oktober 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel dat wordt
  aangeboden als een afdekking voor een zwembad of speelbadje om het water op een
  optimale temperatuur te houden en het bad schoon te houden. Het artikel moet naar het
  materiaal waarvan het is vervaardigd worden ingedeeld onder GN-code 3926 90 92 als
  „andere artikelen van kunststof, vervaardigd van vellen.

 • In PbEU C 372 van 10 oktober 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de uitleg van de bewoording van de onderverdeling 9503 00 87 die
  ziet op draagbare interactieve elektronische educatieve toestellen, hoofdzakelijk
  bestemd voor kinderen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1530 van 10 oktober 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel ontworpen om
  de USB-poorten van een specifiek model van mobiele telefoon af te dekken en te
  beschermen. Het artikel beschermt de mobiele telefoon tegen water en stof. Het
  artikel moet worden ingedeeld naar het samenstellende materiaal waaraan het zijn
  wezenlijke karakter ontleent. Het artikel ontleent zijn wezenlijke karakter aan de
  kunststof, omdat de aanwezigheid ervan naar hoeveelheid gemeten overheersend is en
  deze stof een doorslaggevende rol speelt met betrekking tot het gebruik van het
  artikel. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3926 90 97 als andere
  artikelen van kunststof.

 • De Hoge Raad heeft op 12 oktober 2018 in de zaak 17/03922 arrest gewezen op het
  beroep in cassatie van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak
  van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2017, nr. 15/00188, op het hoger beroep van
  belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (nr. HAA 14/2291)
  betreffende een door belanghebbende over het tijdvak juni 2007 op aangifte voldaan
  bedrag aan accijns. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.