Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/553 van 3 april 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel dat bestaat uit
  twee buizen die zijn gelast en vervaardigd van een aluminiumlegering. Het artikel is
  ontworpen om te worden gebruikt in motorvoertuigen om de koelvloeistof van de motor
  naar de warmtewisselaar onder het dashboard van het voertuig te brengen. Het artikel
  ingedeeld onder GN-code 7608 20 20 als buizen en pijpen van aluminium, van gelaste
  aluminiumlegeringen.

 • In aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 17 van de gecombineerde nomenclatuur
  is „inulinestroop” gedefinieerd voor de toepassing van de GN-onderverdelingen 1702 60
  80 en 1702 90 80. Het is het onmiddellijk na hydrolyse van inuline of oligofructose
  verkregen product, dat in droge toestand een bepaalde hoeveelheid vrije fructose of
  fructose in de vorm van sacharose bevat. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/549 van
  6 april 2018 (PbEU L 91 van 9 april 2018) heeft de Commissie de wijziging
  gepubliceerd van de aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 17 door de toevoeging
  van een nieuwe alinea.

 • Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van 6 april 2018 heeft de Commissie de
  bijwerking gepubliceerd van de verwijzingen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad naar
  de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten van de posten
  27.10, 38.24 en 38.26.

 • In PbEU C 034 van 10 januari 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de post 23.09 Bereidingen van de soort gebruikt
  voor het voederen van dieren. Deze toelichting vervangt de huidige tekst van de
  toelichting op deze post die werd gepubliceerd in Publicatieblad C 180 van 8 juni
  2017.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/507 van 26 maart 2018 heeft de Commissie de
  wijziging gepubliceerd van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
  met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
  douanetarief. De wijziging betreft een nieuwe aanvullende aantekening 5 op hoofdstuk
  15 waarbij producten voor menselijke consumptie gemaakt van producten van hoofdstuk
  15, opgemaakt in afgemeten hoeveelheden, zoals capsules, tabletten, pastilles en
  pillen, bestemd om te worden gebruikt als voedingssupplementen, worden uitgezonderd
  van hoofdstuk 15.