Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 327 van 17 september 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de GN-onderverdeling 3906 9090. Het betreft de
  verduidelijking dat deze onderverdeling polyacrylonitril en polyacrylaat elastomeren
  (ACM), in primaire vormen (niet-gevulkaniseerd) omvat.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1243 van 13 september
  2018 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een donkerbruin
  waterig betaïne-extract dat wordt gebruikt als een premelange voor diervoeder die de
  spijsvertering bevordert en de darmstabiliteit ondersteunt. Een premelange voor
  voeder die de spijsvertering bij dieren bevordert, is een bereiding van de soort
  gebruikt voor het voederen van dieren van post 2309. Het product moet daarom worden
  ingedeeld onder GN-code 2309 90 96 als een bereiding van de soort gebruikt voor het
  voederen van dieren.

 • De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 in de zaak nr. 17/01853 gewezen op het beroep
  in cassatie van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het
  Gerechtshof Amsterdam van 28 maart 2017, nrs. 15/00044 tot en met 15/00047
  (www.inenuitvoer.nl 2017-4200), op het hoger beroep van belanghebbende tegen een
  uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (nrs. HAA 14/1778 tot en met 14/1781)
  betreffende aan belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling van
  douanerechten en omzetbelasting.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1207 van 27 augustus 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een afstemmingselement
  in een specifieke bandfilter. Een artikel vervaardigd uit warmgewalst niet-gelegeerd
  staal, bekleed met een nikkelzilverlegering. Het wordt aangeboden in de vorm van een
  ronde dop (diameter 2,7 cm) met een enigszins lager liggend middelpunt, dat samenkomt
  in een gat, met smalle luchtgaten in het samenkomende deel. Het artikel is een deel
  van basisstations voor cellulaire netwerken en kan niet kan worden gebruikt voor
  andere doeleinden. Bijgevolg moet het artikel worden ingedeeld onder GN-code 8517 70
  00 als een deel van een toestel voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden
  of van andere gegevens in een draadloos netwerk.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1208 van 27 augustus 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemd
  „zuurstofanalysetoestel”. Het toestel wordt gebruikt voor de proces- en
  kwaliteitscontrole van industriële gassen. Het is een samengesteld product en moet
  worden ingedeeld al naar gelang van de component waaraan het product zijn wezenlijke
  karakter ontleent. Het vaststellen en meten van zuurstof in een gas wordt beschouwd
  als de functie waaraan het toestel zijn wezenlijke karakter ontleent. Het apparaat
  moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 9027 10 10 als elektronische
  analysetoestellen voor gassen of voor rook.