Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 55 van 14 februari 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de onderverdeling “1212 99 95 andere” waarbij
  verduidelijkt wordt dat gemalen zaden van de guarana (Paullinia cupana), niet
  gebrand, noch op andere wijze bereid onder deze GN onderverdeling worden ingedeeld.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2012 de indeling
  in de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld van twee soorten biestpoeder. Het
  betreft een product dat bestaat uit biestpoeder met verminderd lactosegehalte in
  gelatinecapsules en een product dat bestaat Biestpoeder in capsules van
  hydroxypropylcellulose. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/198 van 7 februari 2018
  wordt de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2012 tot indeling van bepaalde goederen
  in de gecombineerde nomenclatuur ingetrokken.

 • In PbEU C 51 van 10 februari 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de onderverdelingen 8525 80 91,
  „Videocamera-opnametoestellen” en 8525 80 99.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt
  die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn
  60e zitting (september/oktober 2017). De besluiten zijn gepresenteerd in
  een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen),
  besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde
  toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande
  indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 0406.10, 1515.90, 2005.99, 2614.00, 3002.15, 3004.90,
  3602.00, 3808.93, 3814.00, 3822.00, 3924.90, 4420.90, 8303.00, 8479.89, 8509.80,
  8541.29, 8712.00, 9004.90, 9506.91, 9620.00.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 0307.32, 1008.50, 1212.99, 1516.10, 1904.90, 2008.99,
  2103.90, 2106.90, 2403.99, 2811.22, 2934.99, 2936.29, 3401.30, 3926.90, 4202.32,
  6402.99, 7020.00, 8111.00, 8112.29, 8414.80, 8438.60, 8471.60, 8482.99, 8504.40,
  8519.81, 8528.52, 8541.40, 9030.82, 9503.00, 9506.29.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op de posten 01.01, 13.02, 15.15, 15.18,
  18.02, 18.06, 20.04, 20.05, 20.08, 21.04, 36.03, 37.07, 69.07, 94.05, 95.03 en 95.06.

 • Met ingang van 15 februari 2018 wordt de tekst van de aanvullende aantekening (GN) 2
  f) bij de indeling van stookolie gewijzigd.