Algemeen douanetarief

 • Op 6 april 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland in zaaknr. AWB - 15 _ 4778
  prejudiciële vragen gesteld inzake antidumpingrechten inzake fietsen. De rechtbank
  verzoekt het Hof van Justitie uitspraak te doen over de vraag of
  Uitvoeringsverordening 501/2013 geldig is voor zover zij betrekking heeft op 2
  producent-expediteurs.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/838 van 31 mei 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een wegwerpzak met
  superabsorberende korrels van polyacrylaat voor gebruik in een kinderpotje. Het
  product is een combinatie van kunststof en andere materialen, waarbij het wezenlijke
  karakter van het product wordt verleend door het superabsorberende polymeer; het
  papier wordt geacht uitsluitend een drager- of verpakkingsfunctie te hebben. Het
  product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3924 90 00 als andere
  huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/837 van 31 mei 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een alcoholvrije,
  gearomatiseerde en gekleurde vloeistof waaraan verschillende vitaminen en een grote
  hoeveelheid glycerine zijn toegevoegd. Het product wordt na verdunning als
  voedingssupplement gebruikt. Uit de objectieve eigenschappen en de kenmerken van het
  product volgt dat het product bestemd is voor een specifiek gebruik om het
  immuunsysteem te ondersteunen en niet voor een meer algemeen gebruik, hetgeen het
  geval is voor suikerstroop. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code
  2106 90 98 als andere producten voor menselijke consumptie.

 • In PbEU C 191 van 5 juni 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt
  van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft
  de toelichting op de onderverdeling “1211 90 86 andere” waarbij verduidelijkt wordt
  dat poeder van de reishi-paddenstoel (Ganoderma lucidum)” onder deze GN
  onderverdeling wordt ingedeeld.

 • In PbEU C 191 van 5 juni 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt
  van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft
  de toelichting op de onderverdeling “2939 69 00 andere” waarbij de indeling wordt
  verduidelijkt van door synthese gereproduceerde alkaloïden.