Algemeen douanetarief

 • In maart van dit jaar heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitters van
  de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter stilzwijgende goedkeuring de
  op 8 juli 2017 te Brussel tot stand gekomen Wijziging van het Internationaal Verdrag
  betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van
  goederen aangeboden. De vragen die naar aanleiding van deze aanbieding zijn gesteld,
  zijn door de Minister van Buitenlandse Zaken beantwoord.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1489 van 3 oktober 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel uit
  kunststof in de vorm van een assortiment, bestemd voor het besproeien en bewateren
  van planten in tuinen. Het artikel bestaat drie tuinslangkoppelingen, een spuitkop
  waarmee de sproeistand kan worden aangepast en de watertoevoer kan worden geopend of
  afgesloten en koppelstukken voorzien van rubber dichtingen (zogenaamde „O-ringen”).
  Tuinslangspuiten en dergelijke artikelen, voorzien van een kraan of ventiel voor het
  spuiten of sproeien van water, worden ingedeeld onder post 8481. Het artikel moet
  daarom worden ingedeeld onder GN-code 8481 8099 als andere kranen.

 • Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft haar advies gepubliceerd over het
  voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
  wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek.

 • In PbEU C 362 van 8 oktober 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de verduidelijking dat op de post
  95.06
  geen weerstandsbanden, fitnessbanden of soortgelijke producten zonder
  handgreep worden ingedeeld.

 • Het Comité Geharmoniseerd Systeem van de Wereld Douaneorganisatie hield haar
  62e zitting van 17 tot 28 september 2018 op het hoofdkwartier van de WDO
  in Brussel.

  .