Verbruiksbelastingen

 • De datum 1 januari van een jaar is veelal een datum waarin ook accijnstarieven
  aangepast worden Zo ook op 1 januari 2019. Hier een overzicht.

 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt melding van het feit dat de btw op
  1 januari 2019 precies een halve eeuw bestond. In deze periode steeg de opbrengst van
  2,6 miljard euro per jaar tot ongeveer 53 miljard euro per jaar. Hiermee is de btw
  een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Staat. Het volledige bericht van
  het CBS treft u onderstaand aan.

 • Staatsecretaris van Financiën Snel heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat
  eenmanszaken eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. De implementatie
  van een nieuw nummer raakt ondernemers, softwareleveranciers en de EU, aangezien zij
  alle gebruik maken van het nummer. Daarom maakt een communicatietraject onderdeel uit
  van de implementatie. In de nieuwe zogeheten factuurvariant krijgen alle eenmanszaken
  (circa 1,3 mln.) een nieuw btw-identificatienummer zonder BSN, dat zij verplicht zijn
  te gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. De Belastingdienst
  gebruikt dit nummer bij de afhandeling van heffing en verrekening van btw bij
  intracommunautaire transacties en bij andere transacties op basis van EU-regelingen,
  zoals mini one stop shop (MOSS) en VAT-refund. Met de Europese Commissie moet nog
  overleg worden gevoerd over invoering van het nieuwe nummer in systemen voor de
  uitvoering van Europese btw-regelingen (bijvoorbeeld MOSS, VAT-Refund). De tekst van
  brief aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.

 • De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het Voorschrift Tabel II gewijzigd.
  Deze wijziging houdt verband met de aanpassing per 1 januari 2019 van onder meer post
  a.3 van Tabel II bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (Belastingplan 2018). De
  wijziging van post a.3 maakt actualisering van de in Voorschrift Tabel II (besluit
  van 28 maart 1993, nr. VB 93/575, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31
  december 1998, nr. VB 98/2970) gehanteerde relevante terminologie noodzakelijk. De
  omschrijving van het begrip ‘nieuwe vervoermiddelen’ (opgenomen in de
  begripsbepalingen van Voorschrift Tabel II) is aangepast. Verder is in de
  begripsbepalingen opgenomen dat de term ‘zeeschip’ in dit besluit moet worden gelezen
  als ‘een schip als bedoeld in post a.3 onder a tot en met d’. Ook wordt in de
  begripsbepalingen opgenomen dat de term ‘luchtvaartuig’ in dit besluit moet worden
  gelezen als ‘een luchtvaartuig als bedoeld in post a.3 onder e’. Verder worden enkele
  zinnen in de onderdelen 1.11.7 en 1.11.10 van Voorschrift Tabel II aangepast. De in
  Voorschrift Tabel II opgenomen toelichting op de posten b.1 t/m b.6 wordt binnenkort
  integraal gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1
  januari 2019. De tekst van de wijzigingen treft u onderstaand aan.

 • Tot voor kort was het Handboek Accijns niet openbaar te raadplegen. Daar is nu met de
  publicatie ervan verandering in gekomen.