Verbruiksbelastingen

 • Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het beleidsbesluit geactualiseerd dat een
  toelichting geeft op de reikwijdte en toepassing van Tabel I behorende bij de Wet op
  de omzetbelasting 1968. In deze tabel zijn de goederen en diensten opgenomen waarvoor
  het verlaagde btw-tarief geldt. Het besluit is een aanpassing van het besluit van 4
  september 2014, nr. BLKB 2014/123M (Omzetbelasting. Toelichting Tabel I). Er is een
  aantal tekstuele wijzigingen en inhoudelijke aanwijzingen opgenomen. De relevante
  wijzigingen in het nieuwe besluit nr. 2017-168377, zijn gepubliceerd in Staatscourant
  8 september 2017, nr. 50520.

 • Vanaf 1 september 2017 geldt voor de btw-heffing met betrekking tot
  telecommunicatiediensten een verleggingsregeling. Met het Besluit van 28 augustus
  2017 is daarvoor het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 gewijzigd. Eerder was bij
  een beleidsbesluit al goedgekeurd dat vooruitlopend op deze wijziging de
  verleggingsregeling vanaf 1 juni 2017 kon worden toegepast. Het doel van deze
  btw-verlegging is het voorkomen en het stoppen van (grensoverschrijdende) btw-fraude
  met telecommunicatiediensten. De verleggingsregeling houdt in dat de ondernemer die
  de genoemde diensten verricht geen btw mag vermelden op de factuur die hij uitreikt.
  Die ondernemer vermeldt dan wel op de factuur 'btw verlegd'. De afnemer dient dan
  deze aan hem verlegde btw in zijn aangifte op te nemen als door hem verschuldigde
  belasting ter zake van de verlegging. De verlegging geldt alleen voor zover de
  telecommunicatiediensten op grond van artikel 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968
  in het binnenland plaatsvinden aan ondernemers die ook deze diensten verrichten. De
  verleggingsregeling is dus niet van toepassing op telecommunicatiediensten aan
  eindgebruikers. De relevante tekst van het besluit (Stb. 2017, 325) treft u
  hieronder aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 21 augustus 2017
  aangegeven dat de levering van een traploophulp belast is met 6% btw.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 17 augustus 2017
  aangegeven dat een maagballon die wordt gebruikt om het hongergevoel weg te nemen
  door de maag gedeeltelijk te vullen, geen katheter is. Daarom is de levering van een
  maagballon belast met 21% btw.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 21 augustus 2017
  aangegeven dat de levering van zogeheten Kirschnerdraden, die worden gebruikt om
  botfragmenten te fixeren, is belast met 6% btw.