Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van
  21 en 22 juni 2018 te Luxemburg aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Uit het
  verslag blijkt dat er geen akkoord is bereikt over de voorgestelde quick fixes voor
  een vereenvoudiging en harmonisatie van bepaalde regels van het huidige BTW-systeem.
  De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Ettema heeft een conclusie genomen over de vraag
  of de lustopwekkende middelen Libidoforte, Spanish Fly en Rush Herbal Popper zijn aan
  te merken als voedingsmiddelen als bedoeld in post a.1 van Tabel I behorende bij de
  Wet op de omzetbelasting 1968. Op de levering van voedingsmiddelen is het verlaagde
  btw-tarief van toepassing. Eerder beantwoorde de Rechtbank Den Haag deze vraag
  ontkennend, maar het gerechtshof Den Haag bevestigend.

 • Met een persbericht heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat het ingenomen is
  met het akkoord dat de Europese ministers van Financiën d.d. 22 juni jl. hebben
  bereikt op de maandelijkse Ecofin-vergadering. De nieuwe regels die zijn
  overeengekomen moeten onder meer de samenwerking tussen de lidstaten gaan versterken.
  Hierdoor kan btw-fraude sneller en doeltreffender worden bestreden, ook als de fraude
  online plaatsvindt. Er zal meer gebruik worden gemaakt van IT-systemen, meer
  gegevensuitwisseling plaatsvinden en de samenwerking tussen de nationale
  belastingdiensten en handhavingsautoriteiten zal beter worden gecoördineerd. De tekst
  van het persbericht van de Europese Commissie treft u onderstaand aan.

 • Onlangs is een Regeling van de Staatssecretaris van Financien gepubliceerd met aan
  aantal wijzigingen van enkele wetten, besluiten en regelingen. De wijzigingen zien
  met name op de heffing van de accijns. De meeste wijzigingen treden op 1 juli 2018 in
  werking.

 • Met een nieuwsbericht heeft het Ministerie van Financiën aangegeven dat het kabinet
  ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten door de aangekondigde
  voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal
  de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019
  gaan plaatsvinden. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft dit onlangs in een debat
  met de Tweede Kamer aangekondigd. De verdere toelichting in het nieuwsbericht treft u
  hieronder aan.