Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs het verslag van de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieruit
  blijkt onder andere dat de lidstaten positief tegenover de uitgangspunten van het
  voorstel om de administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten te verbeteren
  en de rol van Eurofisc te versterken. Er was echter nog geen consensus om tot een
  akkoord te komen, omdat opnieuw één lidstaat niet tevreden was. In de ogen van deze
  lidstaat is het compromis op het punt van (verplichte) gezamenlijke boekenonderzoeken
  te weinig ambitieus. De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • De Europese Commissie heeft gedetailleerde technische wijzigingen voorgesteld van een
  aantal Europese btw-regels. De regels zijn een aanvulling op het eerdere recente
  herzieningsvoorstel dat het btw-stelsel fraudebestendiger moet maken. Hiermee hoopt
  de Commissie een nieuwe impuls te geven aan de discussies over de fundamentele
  beginselen of "pijlers" van een eenvoudiger en robuust definitief EU-btw-stelsel voor
  de handel in goederen in de EU. De voorstellen maken de weg vrij voor eenvoudigere
  regels, minder administratieve rompslomp en meer gebruikersvriendelijkheid, dankzij
  het online-éénloketsysteem voor bedrijven. Het is volgens de Commissie tijd dat de
  lidstaten elkaar gaan vertrouwen waar het gaat om de inning van de btw op transacties
  binnen de EU. De volledige tekst van het persbericht van 25 mei jl. van de Europese
  Commissie treft u onderstaand aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Het Bulgaarse voorzitterschap wil nogmaals proberen een akkoord te bereiken over de
  btw-voorstel dat lidstaten de mogelijkheid biedt om een verlaagd btw-tarief op
  boeken, kranten en tijdschriften te hanteren. Dit dossier heeft sinds de blokkade in
  de Ecofin van juni 2017 stil gelegen. De toelichting op dit agendapunt in de
  geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Tijdens de Ecofin wil het Bulgaarse voorzitterschap een akkoord bereiken over de
  verbetering van administratieve samenwerking tussen de belastingautoriteiten en de
  versterking van Eurofisc. Nederland staat net als de meeste lidstaten positief
  tegenover dit btw-voorstel tot aanpassing van de verordening administratieve
  samenwerking. Het voorstel is een onderdeel van de plannen van de Commissie om het
  btw-systeem te moderniseren, vereenvoudigen en fraude-robuust te maken. De
  toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Tijdens de Ecofin wil het Bulgaarse voorzitterschap opnieuw proberen een akkoord te
  bereiken over de btw-voorstel voor een tijdelijke toepassing van een algemene
  verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde
  drempel. Dit dossier heeft sinds de blokkade in de Ecofin van juni 2017 stil gelegen.
  De toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.