Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018. Uit het
  verslag blijkt dat er een akkoord is bereikt over de voorgestelde maatregel voor een
  tijdelijke toepassing van een algemene verleggingsregeling voor prestaties boven een
  bepaalde drempel. De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018. Uit het
  verslag blijkt dat er een akkoord is bereikt over de voorgestelde quick fixes voor
  een vereenvoudiging en harmonisatie van bepaalde regels van het huidige BTW-systeem.
  De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018. Uit het
  verslag blijkt dat er een akkoord is bereikt over het richtlijnvoorstel e-publicaties
  en de gelijke btw-behandeling van digitale en fysieke publicaties. De relevante
  passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Op 1 augustus 2017 zijn de EU-regels voor het denatureren van alcohol aangepast. Het
  denatureren van alcohol heeft als doel het ongeschikt maken van alcohol voor
  menselijke consumptie zodat er gebruik kan worden gemaakt van vrijstelling van
  accijns. Op 25 januari 2018 is hier al een nieuwsbericht geplaatst met dit onderwerp.
  Naar aanleiding van vragen vanuit het bedrijfsleven heeft de douane de nieuwsbrief
  waarin het denatureren behandeld wordt aangepast. De aanpassing heeft met name
  betrekking op de vraag wanneer een product aangemerkt kan worden als niet meer
  bestemd is voor menselijke consumptie.

 • Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris Snel van Financiën het zogenoemde pakket
  Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer gezonden. Het pakket bestaat uit zeven
  wetsvoorstellen waaronder het wetsvoorstel Belastingplan 2019, het wetsvoorstel
  Overige Fiscale Maatregelen 2019 en het wetsvoorstel Wet Implementatie artikel 1
  richtlijn elektronische handel. In het wetsvoorstel Wet implementatie van artikel 1
  van de richtlijn elektronische handel worden een viertal maatregelen geïmplementeerd
  die het verrichten van grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten
  vereenvoudigen voor ondernemers.