Verbruiksbelastingen

 • Met een persbericht heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat het ingenomen is
  met het akkoord dat de Europese ministers van Financiën d.d. 22 juni jl. hebben
  bereikt op de maandelijkse Ecofin-vergadering. De nieuwe regels die zijn
  overeengekomen moeten onder meer de samenwerking tussen de lidstaten gaan versterken.
  Hierdoor kan btw-fraude sneller en doeltreffender worden bestreden, ook als de fraude
  online plaatsvindt. Er zal meer gebruik worden gemaakt van IT-systemen, meer
  gegevensuitwisseling plaatsvinden en de samenwerking tussen de nationale
  belastingdiensten en handhavingsautoriteiten zal beter worden gecoördineerd. De tekst
  van het persbericht van de Europese Commissie treft u onderstaand aan.

 • Onlangs is een Regeling van de Staatssecretaris van Financien gepubliceerd met aan
  aantal wijzigingen van enkele wetten, besluiten en regelingen. De wijzigingen zien
  met name op de heffing van de accijns. De meeste wijzigingen treden op 1 juli 2018 in
  werking.

 • Met een nieuwsbericht heeft het Ministerie van Financiën aangegeven dat het kabinet
  ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten door de aangekondigde
  voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal
  de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019
  gaan plaatsvinden. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft dit onlangs in een debat
  met de Tweede Kamer aangekondigd. De verdere toelichting in het nieuwsbericht treft u
  hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 in Luxemburg naar de Eerste en Tweede Kamer
  gezonden. Hieruit blijkt dat het Bulgaarse voorzitterschap streeft naar het bereiken
  van een akkoord over zogenaamde quick fixes voor de btw. De voorgestelde wijzigingen
  zijn gericht op een fraudebestendiger en eenvoudiger btw-systeem. Nederland stemt in
  met het voorstel. De toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u
  hieronder aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 8 juni 2018 aangegeven
  dat sets die eenmalig gebruikt worden voor opslag en transport van bloedplasma, én
  die voldoen aan de eisen van het Besluit medische hulpmiddelen, zijn belast met 6%
  btw.