Verbruiksbelastingen

 • De minister van Financiën heeft het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en
  10 oktober te Luxemburg aan de Tweede Kamer aangeboden.

 • In reactie op het EU-voorstel over een definitief btw-systeem hebben VNO-NCW en
  MKB-Nederland aangegeven dat de eerste stap die de Europese Commissie heeft gezet op
  weg naar een ingrijpende Europese btw-hervorming niet mag leiden tot een onomkeerbaar
  proces. Er moet eerst een compleet beeld zijn van de gevolgen voor ondernemers, en
  het moet duidelijk zijn dat de beoogde vereenvoudiging voor het bedrijfsleven wordt
  bereikt.

 • De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat ondernemers vanaf 1 januari 2018 een
  correctie op de btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog maar digitaal kunnen doorgeven.
  Dat kan via de website van de Belastingdienst of via eigen software. Wijzigingen van
  € 1.000 of minder kunnen nog steeds op de eerstvolgende aangifte worden verwerkt.

 • De Europese Commissie heeft onlangs de eerder aangekondigde plannen gepresenteerd
  voor een grote hervorming van de btw-regels van de EU. Deze nieuwe start moet het
  btw-stelsel zowel voor overheden als voor ondernemingen verbeteren, moderniseren, en
  ook robuuster en gebruiksvriendelijker maken. De Commissie wil daarbij
  overeenstemming te bereiken over vier fundamentele beginselen; fraudebestrijding, een
  éénloketsysteem, het bestemmingslandbeginsel en minder administratieve lasten. Het
  voorstel bevat ook een concept van de gecertificeerd belastingplichtige in;
  ondernemingen die eenvoudigere en tijdbesparende regels mogen volgen. Het
  wetgevingsvoorstel gaat voor overeenstemming naar de lidstaten en voor raadpleging
  naar het Europees Parlement. De Commissie zal in 2018 met een gedetailleerd
  wetgevingsvoorstel komen om de BTW-richtlijn 2006/112 op technisch niveau te
  wijzigen, zodat het voorgestelde definitieve btw-stelsel vlot kan worden
  geïmplementeerd. De tekst van het persbericht van de Europese Commissie treft u
  onderstaand aan.

 • Minister van Financiën Dijsselbloem heeft de geannoteerde agenda ten behoeve van de
  eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2017 in Luxemburg naar de Eerste en
  Tweede Kamer gezonden. Tijdens deze Ecofin zal de Europese Commissie een presentatie
  geven over het komende voorstel voor een definitief BTW-stysteem. Dit voorstel maakt
  onderdeel uit van het BTW-Actieplan van april 2016 en zal begin oktober worden
  gepubliceerd. De voorstellen over de modernisering van BTW-tarieven, maatregelen voor
  het MKB en het versterken van de administratieve samenwerking, zullen naar
  verwachting aan het eind van het jaar worden gepubliceerd. Nederland ondersteunt de
  doelstellingen die met het voorstel worden beoogd en is voorstander van
  vereenvoudigingen voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst. De toelichting op dit
  agendapunt treft u hieronder aan.