Verbruiksbelastingen

 • In de accijnswetgeving wordt gebruikgemaakt van GN-codes. Voor minerale olien zijn
  dit de GN-codes van 1 januari 2002. Met ingang van 15 september 2018 worden in de
  accijnswetgeving deze GN-codes vervangen door nieuwe GN-codes.

 • De Europese Commissie heeft een uitgebreid document gepubliceerd van de btw-tarieven
  zoals die vanaf 1 januari 2018 worden gehanteerd in de verschillende lidstaten van de
  Europese Unie. Het document van de Commissie bevat uitgebreide overzichten per
  lidstaat van het toepasselijke tarief uitgesplitst naar de verschillende leveringen
  van goederen en diensten. Voorts bevat het overzicht per lidstaat een opsomming van
  tijdelijke overgangsmaatregelen, van bijzondere tarieven, van geografische
  bijzonderheden alsmede een historisch perspectief. Onderstaand treft u het algemene
  overzicht aan van de op dit moment geldende btw-tarieven.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën is, mede namens de Staatssecretaris van
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en
  Voedselkwaliteit, op verzoek van de Tweede Kamer ingegaan op het kabinetsvoornemen om
  het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Dit voornemen geldt voor het
  gehele aanbod van levensmiddelen. De verhoging geldt dus zowel voor levensmiddelen
  die als gezond bekend staan als voor levensmiddelen die als ongezond worden gezien.
  Er is volgens de staatssecretaris daarom geen reden aan te nemen dat consumenten
  hierdoor zullen overstappen van gezonde naar minder gezonde producten. Vanuit fiscaal
  oogpunt is het volgens de staatssecretaris ook niet mogelijk om in deze generieke
  btw-verhoging een uitzondering te maken voor groente en fruit. Een dergelijke
  uitzondering is namelijk lastig af te bakenen, omdat groente en fruit als
  basisingrediënten onderdeel uitmaken van veel samengestelde producten. De tekst van
  de brief aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.

 • Als de jaarrekening over het jaar 2017 wordt opgemaakt, kan worden geconstateerd dat
  over dat jaar te veel of te weinig btw is betaald. Dit moet aan de Belastingdienst
  worden gemeld. De Belastingdienst maakt ondernemers erop attent om dit vóór 1 april
  2018 te doen. Dan wordt namelijk voorkomen dat belastingrente moet worden betaald en
  volgt meestal ook geen boete. De correctie op btw-aangifte (suppletie) kan alleen
  digitaal worden doorgeven. Dat kan via 'inloggen voor Ondernemers' op de internetsite
  van de Belastingdienst, of met eigen software waarmee normaal ook de btw-aangifte
  wordt gedaan. De tekst op de website van de Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Op donderdag 7 juni 2018 organiseert SDU de 6e editie van het Nationaal
  BTW Congres in Hotel Figi te Zeist. Ook tijdens deze editie wordt een scherp en
  actueel programma verzorgd door topsprekers met plenaire lezingen en workshops.