Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Het Bulgaarse voorzitterschap wil nogmaals proberen een akkoord te bereiken over de
  btw-voorstel dat lidstaten de mogelijkheid biedt om een verlaagd btw-tarief op
  boeken, kranten en tijdschriften te hanteren. Dit dossier heeft sinds de blokkade in
  de Ecofin van juni 2017 stil gelegen. De toelichting op dit agendapunt in de
  geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Tijdens de Ecofin wil het Bulgaarse voorzitterschap een akkoord bereiken over de
  verbetering van administratieve samenwerking tussen de belastingautoriteiten en de
  versterking van Eurofisc. Nederland staat net als de meeste lidstaten positief
  tegenover dit btw-voorstel tot aanpassing van de verordening administratieve
  samenwerking. Het voorstel is een onderdeel van de plannen van de Commissie om het
  btw-systeem te moderniseren, vereenvoudigen en fraude-robuust te maken. De
  toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Tijdens de Ecofin wil het Bulgaarse voorzitterschap opnieuw proberen een akkoord te
  bereiken over de btw-voorstel voor een tijdelijke toepassing van een algemene
  verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde
  drempel. Dit dossier heeft sinds de blokkade in de Ecofin van juni 2017 stil gelegen.
  De toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 7 mei 2018 aangegeven dat
  de loopfietsen die speciaal zijn ontworpen en ingericht en worden aangeboden voor
  gebruik door invalide of minder valide personen, zijn belast met 6% btw.

 • In het Belastingplan 2018 zijn wijzigingen voor de tabaksproducten opgenomen. Deze
  zijn van toepassing met ingang van 1 april 2018.