Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Tijdens de Ecofin wil het Bulgaarse voorzitterschap opnieuw proberen een akkoord te
  bereiken over de btw-voorstel voor een tijdelijke toepassing van een algemene
  verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde
  drempel. Dit dossier heeft sinds de blokkade in de Ecofin van juni 2017 stil gelegen.
  De toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 7 mei 2018 aangegeven dat
  de loopfietsen die speciaal zijn ontworpen en ingericht en worden aangeboden voor
  gebruik door invalide of minder valide personen, zijn belast met 6% btw.

 • In het Belastingplan 2018 zijn wijzigingen voor de tabaksproducten opgenomen. Deze
  zijn van toepassing met ingang van 1 april 2018.

 • In de accijnswetgeving wordt gebruikgemaakt van GN-codes. Voor minerale olien zijn
  dit de GN-codes van 1 januari 2002. Met ingang van 15 september 2018 worden in de
  accijnswetgeving deze GN-codes vervangen door nieuwe GN-codes.

 • De Europese Commissie heeft een uitgebreid document gepubliceerd van de btw-tarieven
  zoals die vanaf 1 januari 2018 worden gehanteerd in de verschillende lidstaten van de
  Europese Unie. Het document van de Commissie bevat uitgebreide overzichten per
  lidstaat van het toepasselijke tarief uitgesplitst naar de verschillende leveringen
  van goederen en diensten. Voorts bevat het overzicht per lidstaat een opsomming van
  tijdelijke overgangsmaatregelen, van bijzondere tarieven, van geografische
  bijzonderheden alsmede een historisch perspectief. Onderstaand treft u het algemene
  overzicht aan van de op dit moment geldende btw-tarieven.