Verbruiksbelastingen

 • In de accijnswetgeving wordt gebruik gemaakt van GN-codes. Dit zijn niet de actuele
  GN-codes maar GN-codes van een eerdere datum. Met ingang van 15 september 2018 worden
  voor de toepassing van de accijnswetgeving bij minerale oliën van andere GN-codes
  gebruik gemaakt. In dit nieuwsbericht wordt (nogmaals) gewezen op deze verandering.

 • Het tarief voor de accijns die door de verschillende lidstaten van de Unie op bier
  wordt geheven kan op 2 verschillende manieren bepaald worden: op grond van het aantal
  graden Plato of op grond van het effectief alcoholvolumegehalte. Door een arrest van
  het Europese Hof van Justitie heeft er een wijziging plaatsgevonden voor deze eerste
  manier.

 • In artikel 97 van Btw-Richtlijn 2006/112/EG is bepaald dat het normale btw-tarief van
  1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 niet lager mag zijn dan 15%. Deze bepaling
  heeft een tijdelijk karakter en is daarom al verschillende keren ongewijzigd
  verlengd. De Raad van de Europese Unie heeft op 22 juni 2018 nu echter de Richtlijn
  (EU) 2018/912 vastgesteld en een einde gemaakt aan de tijdelijkheid van deze bepaling
  over het minimumtarief. Deze richtlijn wijzigt namelijk de Btw-Richtlijn 2006/112/EG
  en bepaalt dat a. het huidige normale btw-minimumtarief 15 % moet blijven en b. het
  minimumtarief een structureel karakter moet krijgen. De lidstaten moeten uiterlijk op
  1 september 2018 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen hebben
  genomen om aan deze Richtlijn te voldoen. De tekst van de richtlijn treft u
  onderstaand aan.

 • Met een nieuwsbericht op website van het Ministerie van Financiën is bekend gemaakt
  dat er wetgeving wordt voorbereid die intermediairs zoals belastingadviseurs,
  accountants en financiële instellingen, vanaf 1 juli 2020 verplicht stelt om
  grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te
  ontduiken bij de Belastingdienst te melden. De informatie die vanaf dan geleverd moet
  worden gaat terug tot 25 juni 2018. De tekst van het nieuwsbericht treft u
  onderstaand aan.

 • Met ingang van 1 januari 2019 wordt de toepassing van het btw-nultarief voor
  zeeschepen en voor de bevoorrading van zeeschepen aangepast en afgestemd op de
  striktere bepalingen van de BTW-richtlijn 2006. Naar aanleiding van de door de Tweede
  Kamer aangenomen motie heeft staatssecretaris Snel van Financiën gesproken met
  vertegenwoordigers van de scheepvaartsector, de maritieme sector, de Waddenveren, de
  rederijen en de bewoners van de Waddeneilanden over de gevolgen die deze wijziging
  heeft voor betrokken partijen. In de aangenomen motie werd het kabinet verzocht te
  zoeken naar een goed uitvoerbare oplossing voor de sector en rekening te houden met
  betrokken partijen. Met een brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de
  voortgang van het overleg met partijen. De tekst van deze brief treft u onderstaand
  aan.