Verbruiksbelastingen

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 7 mei 2018 aangegeven dat
  de loopfietsen die speciaal zijn ontworpen en ingericht en worden aangeboden voor
  gebruik door invalide of minder valide personen, zijn belast met 6% btw.

 • In het Belastingplan 2018 zijn wijzigingen voor de tabaksproducten opgenomen. Deze
  zijn van toepassing met ingang van 1 april 2018.

 • In de accijnswetgeving wordt gebruikgemaakt van GN-codes. Voor minerale olien zijn
  dit de GN-codes van 1 januari 2002. Met ingang van 15 september 2018 worden in de
  accijnswetgeving deze GN-codes vervangen door nieuwe GN-codes.

 • De Europese Commissie heeft een uitgebreid document gepubliceerd van de btw-tarieven
  zoals die vanaf 1 januari 2018 worden gehanteerd in de verschillende lidstaten van de
  Europese Unie. Het document van de Commissie bevat uitgebreide overzichten per
  lidstaat van het toepasselijke tarief uitgesplitst naar de verschillende leveringen
  van goederen en diensten. Voorts bevat het overzicht per lidstaat een opsomming van
  tijdelijke overgangsmaatregelen, van bijzondere tarieven, van geografische
  bijzonderheden alsmede een historisch perspectief. Onderstaand treft u het algemene
  overzicht aan van de op dit moment geldende btw-tarieven.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën is, mede namens de Staatssecretaris van
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en
  Voedselkwaliteit, op verzoek van de Tweede Kamer ingegaan op het kabinetsvoornemen om
  het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Dit voornemen geldt voor het
  gehele aanbod van levensmiddelen. De verhoging geldt dus zowel voor levensmiddelen
  die als gezond bekend staan als voor levensmiddelen die als ongezond worden gezien.
  Er is volgens de staatssecretaris daarom geen reden aan te nemen dat consumenten
  hierdoor zullen overstappen van gezonde naar minder gezonde producten. Vanuit fiscaal
  oogpunt is het volgens de staatssecretaris ook niet mogelijk om in deze generieke
  btw-verhoging een uitzondering te maken voor groente en fruit. Een dergelijke
  uitzondering is namelijk lastig af te bakenen, omdat groente en fruit als
  basisingrediënten onderdeel uitmaken van veel samengestelde producten. De tekst van
  de brief aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.