Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 in Luxemburg naar de Eerste en Tweede Kamer
  gezonden. Hieruit blijkt dat het Bulgaarse voorzitterschap streeft naar het bereiken
  van een akkoord over zogenaamde quick fixes voor de btw. De voorgestelde wijzigingen
  zijn gericht op een fraudebestendiger en eenvoudiger btw-systeem. Nederland stemt in
  met het voorstel. De toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u
  hieronder aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 8 juni 2018 aangegeven
  dat sets die eenmalig gebruikt worden voor opslag en transport van bloedplasma, én
  die voldoen aan de eisen van het Besluit medische hulpmiddelen, zijn belast met 6%
  btw.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van
  24 en 25 mei te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het verslag blijkt dat de
  eerdere blokkade tijdens de Ecofinraad van juni 2017 over het voorstel voor een
  tijdelijke toepassing van een algemene verleggingsregeling voor leveringen van
  goederen en diensten boven een bepaalde drempel (in samenhang met het voorstel op
  e-books) nog niet is opgeheven. Enkele lidstaten konden niet akkoord gaan omdat ze
  vrezen voor een verschuiving van de btw-fraude naar de lidstaten die geen
  verleggingsregeling toepassen. Verder zou deze pilot een belemmering kunnen zijn voor
  het invoeren van verdergaande btw-voorstellen zoals het zogenoemde definitieve
  systeem. De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs het verslag van de Eurogroep en
  Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018 te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieruit
  blijkt onder andere dat de lidstaten positief tegenover de uitgangspunten van het
  voorstel om de administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten te verbeteren
  en de rol van Eurofisc te versterken. Er was echter nog geen consensus om tot een
  akkoord te komen, omdat opnieuw één lidstaat niet tevreden was. In de ogen van deze
  lidstaat is het compromis op het punt van (verplichte) gezamenlijke boekenonderzoeken
  te weinig ambitieus. De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • De Europese Commissie heeft gedetailleerde technische wijzigingen voorgesteld van een
  aantal Europese btw-regels. De regels zijn een aanvulling op het eerdere recente
  herzieningsvoorstel dat het btw-stelsel fraudebestendiger moet maken. Hiermee hoopt
  de Commissie een nieuwe impuls te geven aan de discussies over de fundamentele
  beginselen of "pijlers" van een eenvoudiger en robuust definitief EU-btw-stelsel voor
  de handel in goederen in de EU. De voorstellen maken de weg vrij voor eenvoudigere
  regels, minder administratieve rompslomp en meer gebruikersvriendelijkheid, dankzij
  het online-éénloketsysteem voor bedrijven. Het is volgens de Commissie tijd dat de
  lidstaten elkaar gaan vertrouwen waar het gaat om de inning van de btw op transacties
  binnen de EU. De volledige tekst van het persbericht van 25 mei jl. van de Europese
  Commissie treft u onderstaand aan.