Algemeen

 • Eind mei heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) aan de Europese Commissie gevraagd om toe
  te mogen treden tot de Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer. Dit meldt het
  Ministerie van Financiën. Het zou de gevreesde wachttijden en files bij de
  grensovergangen na de Brexit aanzienlijk kunnen verminderen, maar neemt de noodzaak
  voor ondernemers om haast te maken met hun voorbereidingen niet weg.

 • De periodieke valutawisselkoerslijst voor juni 2018 is gepubliceerd.

 • Op 11 oktober 2018 vindt in het WTC Rotterdam het jaarlijkse Nationaal Douanecongres
  2018 plaats. Brexit, e-commerce en allerlei ontwikkelingen op douanegebied staan
  centraal tijdens de 13e editie van dit congres.

 • Medio april is de Eurostar gaan rijden tussen Amsterdam en Londen. Douane- en
  grenscontroles bij vertrek uit Nederland zijn echter nog niet mogelijk, daarom moeten
  alle passagiers van de trein in Brussel uitstappen voor die controle. Een aantal
  Kamerleden heeft gevraagd naar de redenen waarom het maken van afspraken met het VK
  die controle in Nederland mogelijk moeten maken zo ontzettend lang moet duren. Ze
  krijgen van de minister een ontzettend lang antwoord waaruit blijkt dat de controles
  bij instappen hier te lande nog wel enige tijd op zich laten wachten.

 • De Douane controleert de komende maanden extra op de indeling, oorsprong, waarde,
  antidumpingheffing en compenserende heffing bij invoer.