Algemeen

 • De periodieke valutawisselkoerslijst voor juni 2018 is gepubliceerd.

 • Op 11 oktober 2018 vindt in het WTC Rotterdam het jaarlijkse Nationaal Douanecongres
  2018 plaats. Brexit, e-commerce en allerlei ontwikkelingen op douanegebied staan
  centraal tijdens de 13e editie van dit congres.

 • Medio april is de Eurostar gaan rijden tussen Amsterdam en Londen. Douane- en
  grenscontroles bij vertrek uit Nederland zijn echter nog niet mogelijk, daarom moeten
  alle passagiers van de trein in Brussel uitstappen voor die controle. Een aantal
  Kamerleden heeft gevraagd naar de redenen waarom het maken van afspraken met het VK
  die controle in Nederland mogelijk moeten maken zo ontzettend lang moet duren. Ze
  krijgen van de minister een ontzettend lang antwoord waaruit blijkt dat de controles
  bij instappen hier te lande nog wel enige tijd op zich laten wachten.

 • De Douane controleert de komende maanden extra op de indeling, oorsprong, waarde,
  antidumpingheffing en compenserende heffing bij invoer.

 • In Kamervragen heeft een aantal Kamerleden gevraagd of het juist is dat een aantal
  EU-lidstaten een voorstel terzake van de Europese Commissie hebben gesteund en dus
  uitgesproken voorstander zijn van het uitbreiden van exportcontrole op
  cybersurveillancegoederen, teneinde te verhinderen dat onvrije landen deze goederen
  kunnen misbruiken voor het schenden van mensenrechten? Een aantal antwoorden van de
  Minister van Buitenlandse Handel waarin de stand van zaken van deze nieuwe
  exportcontroles wordt geschetst, volgt hieronder.