Algemeen

 • De periodieke valutawisselkoerslijst voor november 2017 is gepubliceerd.

 • Het Brexit-loket is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  (RVO.nl) en de Nederlandse Ambassade in Londen. Het loket is geplaatst op de website
  van de economisch afdelingen van de Ambassade om direct contact te kunnen leggen met
  de Ambassade en andere relevante informatie over het VK te bekijken.

 • Nederlandse exporteurs exporteerden in augustus ruim 7 procent meer dan in augustus
  het jaar ervoor. Het importvolume was in augustus bijna 8 procent hoger dan in
  augustus 2016.

 • Om haar positie als aantrekkelijk handelsland voor internationale ondernemingen te
  handhaven, is het voor Nederland belangrijk dat ook de Douane uitstekend blijft
  functioneren. In recente jaren is, door onder andere een groeiend en steeds complexer
  aanbod, de reputatie en prestatie van de Douane onder druk komen te staan. Dit komt
  onder andere door veel verstoringen in ICT systemen, bezuinigingen en uitstroom van
  personeel. Om te voorkomen dat dit onoverkomelijke knelpunten oplevert voor de
  logistieke keten, hebben het georganiseerde bedrijfsleven, de mainports Rotterdam en
  Schiphol en de Douane de handen ineen geslagen en een verbeteragenda gepresenteerd
  aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

 • De periodieke valutawisselkoerslijst voor oktober 2017 is gepubliceerd.