Algemeen

 • Op 14 december 2017 heeft de Ambassadeur van de Republiek Congo bij de Benelux-landen
  en de Europese Unie, tijdens de zitting van de WDO-Raad de akte van toetreding
  nedergelegd bij de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en
  harmonisatie van de douane Procedures (Herziene Kyoto-conventie). Daarmee heeft de
  overeenkomst thans 113 verdragsluitende partijen

 • Een bewogen jaar loopt ten einde. Meer en meer werden we geconfronteerd met
  sanctiewetgeving en exportcontrole, de impact van VS-regels en de sancties tegen
  Iran, Syrië en Noord-Korea, hebben we moeten ‘wennen’ aan het correct toepassen van
  het Douanewetboek van de Unie, zijn er al vele vergunningen door de Douane
  herbeoordeeld en dan natuurlijk nog gevolgen van de Brexit.

 • De Europese Unie (EU) heeft een gemoderniseerde aanpak van oneerlijke handel
  gepresenteerd. Doel van dit pakket is om Europese bedrijven en werknemers beter te
  beschermen tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU, door een gelijk speelveld
  te creëren. Om dat te bereiken moderniseerde Brussel het zogeheten ‘handelsdefensief
  instrumentarium’.

 • In PbEU C 429 van 14 december 2017 is de lijst van officiële feestdagen in 2018:
  EER/EVA-landen en EER-instellingen gepubliceerd.

 • De Europese Commissie wil de makers van namaakartikelen harder aanpakken. Ze heeft
  daarom enkele maatregelen voorgesteld die patenten, merkrechten en ontwerpen van
  Europese bedrijven beter moeten beschermen. Concreet wil de commissie onder meer een
  ‘watchlist’ opstellen van landen buiten de EU waar veel namaakspullen vandaan komen
  en daar weinig tegen doen.