Algemeen

 • In PbEU C 316 van 22 september 2017 is de wetgevingsresolutie van het Europees
  Parlement van 8 september 2015 gepubliceerd, die betrekking heeft op het standpunt
  van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van
  het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van
  de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten
  van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het
  oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften.

 • In PbEU L 238 van 16 september 2017 is de kennisgeving gepubliceerd betreffende de
  voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen
  Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds.

 • In PbEU L 237 van 15 september 2017 heeft de Raad Besluit (EU) 2017/1546 van 29
  september 2016 gepubliceerd betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en
  de voorlopige toepassing van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar
  lidstaten, enerzijds, en Australië.

 • De enige manier waarop de Britse regering kan voorkomen dat de Brexit uitloopt op een
  totale ontwrichting van de in- en uitvoer met de Europese Unie, is dat het Verenigd
  Koninkrijk na zijn vertrek uit de Unie voorlopig alle regels van de EU blijft naleven
  en alleen de politieke instellingen verlaat. Tot die conclusie komt een denktank van
  de Britse regering in een recent verschenen rapport over de gevolgen van de Brexit
  voor de afhandeling van de in- en uitvoer met de overblijvende 27 lidstaten als het
  Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de EU verlaat.

 • Nederland zal net als Duitsland een veto uitspreken over een vernieuwde douane-unie
  met Turkije. De handelsbetrekkingen kunnen niet worden uitgebreid zolang de Turkse
  rechtsstaat niet is hersteld, aldus minister Koenders. Hij benadrukte dat het geen
  nieuw standpunt is. De kwestie is actueel omdat de Duitse bondskanselier Merkel liet
  eerder al weten dat ze een veto zal uitspreken over modernisering van de douane-unie.