Algemeen

 • In Kamervragen heeft een aantal Kamerleden gevraagd of het juist is dat een aantal
  EU-lidstaten een voorstel terzake van de Europese Commissie hebben gesteund en dus
  uitgesproken voorstander zijn van het uitbreiden van exportcontrole op
  cybersurveillancegoederen, teneinde te verhinderen dat onvrije landen deze goederen
  kunnen misbruiken voor het schenden van mensenrechten? Een aantal antwoorden van de
  Minister van Buitenlandse Handel waarin de stand van zaken van deze nieuwe
  exportcontroles wordt geschetst, volgt hieronder.

 • Speciaal voor het onderdeel Douanerechtspraak van inenuitvoer.nl zal voortaan een
  maandelijkse nieuwsbrief verschijnen met een overzicht van recente jurisprudentie die
  nieuw op de site gepubliceerd is.

 • De periodieke valutawisselkoerslijst voor mei 2018 is gepubliceerd.

 • Bij Besluit (EU) 2018/600 van 10 oktober 2016 heeft de Raad de machtiging
  gepubliceerd tot ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen
  de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse
  administratieve bijstand in douanezaken. Bij Besluit 2018/601 van 16 april 2018 is de
  sluiting gepubliceerd, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de
  Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse
  administratieve bijstand in douanezaken.

 • Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken wil graag weten of Nederlandse
  bedrijven die internationaal handelen gebruik maken van handelsakkoorden die de EU
  heeft afgesloten met landen buiten Europa, en of er barrières zijn die bedrijven
  hinderen/belemmeren om hier gebruik van te maken. Het Ministerie heeft Ecorys daarom
  gecontracteerd om hier onderzoek naar te doen. Na afronding van het onderzoek zal de
  studie openbaar worden gemaakt. Tevens zullen de resultaten van het onderzoek
  besproken worden in een nader te plannen bijeenkomst met het bedrijfsleven.