Nieuws

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/59 van 14 januari 2019 (PbEU L 12 van 15 januari
  2019) heeft de Commissie de instelling bekendgemaakt van een definitief
  antidumpingrecht op aluminium radiatoren van oorsprong uit de Volksrepubliek China
  naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de
  maatregelen.

 • De Commissie heeft bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/54 van 9 januari 2019 de Poolse
  douaneautoriteit de opdracht gegeven een BTI die in strijd is met de gecombineerde
  nomenclatuur zo spoedig mogelijk intrekken na de kennisgeving van dit besluit en de
  Commissie daarvan in kennis stellen.

 • Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het
  Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en
  Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam
  Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen
  University & Research. Op 14 januari 2019 zijn de benodigde documenten in
  Wageningen ondertekend.

 • Zodra een levensmiddel of diervoeder in de handel wordt gebracht mag het gehalte aan
  bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan vastgesteld in de bijlagen bij
  Verordening (EG) nr. 396/2005.

  Met Verordening (EU) 2019/50 worden bijlagen II, III, IV en V van Verordening (EG)
  nr. 396/2005 gewijzigd en wordt de maximumresidugehalten voor chlorantraniliprole,
  clomazone, cyclaniliprool, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin,
  lambda-cyhalothrin, mepiquat, uienolie, thiacloprid en valifenalaat in of op bepaalde
  producten aangepast danwel vastgesteld.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr 2019/13 van 4 januari 2019 (PbEU L 3 van 7 januari
  2019) is een rectificatie gepubliceerd op de Gecombineerde Nomenclatuur in de periode
  van 1 juli tot en met 31 december 2016. De tekst van deze
  rectificatie is hierna opgenomen.