Nieuws

 • Met ingang van 1 mei 2018 worden tariefcontingenten vastgesteld voor de invoer
  schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees uit IJsland.

 • Eiseres heeft in 2013 aangifte gedaan om een partij goederen van porselein van
  GS-post 6911, van oorsprong uit Bangladesh, in het vrije verkeer te brengen onder
  overlegging van een Form A met daarbij een beroep op toepassing van het preferentiële
  tarief van 0%. Naar de mening van verweerder was voor de goederen van de onderhavige
  aangifte ten onrechte het preferentiële tarief van 0% toegepast en in plaats daarvan
  het normale tarief van 12% had moeten worden toegepast. Het Gerechtshof Amsterdam
  heeft op 27 februari 2018 in zaaknr. 17/00489 geoordeeld ter zake van de tijdigheid
  van de uitreiking van een uitnodiging tot betaling. Daarbij is het oordeel van de
  rechtbank dat de verjaringstermijn van de onderhavige douaneschuld niet kan worden
  opgeschort door het Hof bevestigd. Verweerder heeft de UTB voor wat betreft de
  onderhavige douaneschuld aan eiseres verzonden na afloop van de daarvoor geldende
  termijn, waardoor deze in zoverre niet in stand kan blijven.

 • Op 17 april is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van vergunningen voor
  het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen die in de
  periode 01-03-2018 t/m 31-03- 2018 zijn ingeschreven of gewijzigd.

 • Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met
  de situatie in Iran; beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in
  strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

 • Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken wil graag weten of Nederlandse
  bedrijven die internationaal handelen gebruik maken van handelsakkoorden die de EU
  heeft afgesloten met landen buiten Europa, en of er barrières zijn die bedrijven
  hinderen/belemmeren om hier gebruik van te maken. Het Ministerie heeft Ecorys daarom
  gecontracteerd om hier onderzoek naar te doen. Na afronding van het onderzoek zal de
  studie openbaar worden gemaakt. Tevens zullen de resultaten van het onderzoek
  besproken worden in een nader te plannen bijeenkomst met het bedrijfsleven.