Nieuws

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft in zaaknummer HAA 16/1629 op 3 mei 2018 vastgesteld
  dat uit een rapport van OLAF blijkt dat significante aantallen zonnepanelen van
  Chinese oorsprong zijn binnengebracht in de Free Trade Zone te Taiwan, dat geen
  enkele be- of verwerking is toegestaan in de Free Trade Zone en dat doorvoer van
  zonnepanelen via de Free Trade Zone wel is toegestaan. Op basis van deze bevindingen
  is geconcludeerd dat de werkelijke oorsprong van de onderhavige zonnepanelen China
  is.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft in zaaknummer HAA 16/2435 op 3 mei 2018 vastgesteld
  dat uit een rapport van OLAF blijkt dat is vastgesteld dat significante aantallen
  zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn binnengebracht in de Free Trade Zone te
  Taiwan, dat geen enkele be- of verwerking is toegestaan in de Free Trade Zone en dat
  doorvoer van zonnepanelen via de Free Trade Zone wel is toegestaan. Op basis van deze
  bevindingen is geconcludeerd dat de werkelijke oorsprong van de in de navordering
  betrokken 2.128 zonnepanelen China is.

 • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
  communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een beslissing op bezwaarschrift
  gedaan. Er is een kennisgeving gedaan van toegelaten mioddelen.

 • De naam van een persoon is gerectificeerd.

 • In PbEU L 330 van 27 december 2018 heeft de Raad Besluit (EU) 2018/1907 van 20
  december 2018 gepubliceerd betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de
  Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap. In PbEU L 9 van 11
  januari 2019 is bekendgemaakt dat de Overeenkomst in werking zal treden op 1 februari
  2019.