Nieuws

 • In PbEU C 402 van 8 november 2018 is bekendgemaakt dat de antidumpingmaatregelen op
  draad van roestvrij staal van oorsprong uit India zullen vervallen op 9 november
  2018.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 oktober 2018 in de zaak onder nummer HAA
  16/5504 geoordeeld dat de resultaten van het monsteronderzoek kunnen dienen als basis
  voor de indeling van de rijst. Daarvan uitgaande heeft verweerder de rijst terecht
  ingedeeld onder GN-code 1006 30 98.

 • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
  communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een kennisgeving gedaan van toegelaten
  middelen. Een aantal werkzame stoffen is niet goedgekeurd.

 • De gegevens voor Canada en de Verenigde Staten in de tabel in deel 1 van bijlage I
  bij Verordening (EG) nr. 798/2008 omvatten zones van die derde landen die na de
  bevestiging van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) tot ruiming, reiniging en
  ontsmetting zijn overgegaan en opnieuw bepaalde pluimveeproducten mogen invoeren in
  en doorvoeren door de EU met een aanvangsdatum van meer dan twee jaar geleden. De
  gegevens voor Canada en de Verenigde Staten worden daarom dienovereenkomstig
  gewijzigd. Op 17 november 2016 heeft Rusland de aanwezigheid van HPAI van het subtype
  H5N8 op een pluimveebedrijf op zijn grondgebied bevestigd. De invoer van
  pluimveevlees uit dat land wordt daarom verboden.

 • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 385 van 25 oktober
  2018 (onder nr. 2018/C 385/01) betreffende de indelingsbesluiten, indelingsadviezen
  en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem
  inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale
  Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten
  BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of
  wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de
  mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie
  wordt bekendgemaakt. Dat is 25 oktober 2018.