Nieuws

 • Er is een tweetal mededelingen van een autorisatie voor natriumdichromaat en het
  toegestane gebruik gedaan.

 • De Europese Unie en de Republiek Mozambique hebben kennis gegeven van de voltooiing
  van de procedures die noodzakelijk zijn voor de voorlopige toepassing van de
  economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
  enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt
  die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn
  60e zitting (september/oktober 2017). De besluiten zijn gepresenteerd in
  een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen),
  besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde
  toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande
  indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 0406.10, 1515.90, 2005.99, 2614.00, 3002.15, 3004.90,
  3602.00, 3808.93, 3814.00, 3822.00, 3924.90, 4420.90, 8303.00, 8479.89, 8509.80,
  8541.29, 8712.00, 9004.90, 9506.91, 9620.00.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 0307.32, 1008.50, 1212.99, 1516.10, 1904.90, 2008.99,
  2103.90, 2106.90, 2403.99, 2811.22, 2934.99, 2936.29, 3401.30, 3926.90, 4202.32,
  6402.99, 7020.00, 8111.00, 8112.29, 8414.80, 8438.60, 8471.60, 8482.99, 8504.40,
  8519.81, 8528.52, 8541.40, 9030.82, 9503.00, 9506.29.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op de posten 01.01, 13.02, 15.15, 15.18,
  18.02, 18.06, 20.04, 20.05, 20.08, 21.04, 36.03, 37.07, 69.07, 94.05, 95.03 en 95.06.

 • In PbEU C 48 van 9 februari 2018 is bekendgemaakt dat de
  antidumpingmaatregel op bepaalde draad van roestvrij staal uit India, zal vervallen
  op 9 november 2018.

 • Een aantal stoffen mag niet langer worden gebruikt en is aan beperkingen/verboden
  onderworpen.