Nieuws

 • Met een nieuwsbericht op website van het Ministerie van Financiën is bekend gemaakt
  dat er wetgeving wordt voorbereid die intermediairs zoals belastingadviseurs,
  accountants en financiële instellingen, vanaf 1 juli 2020 verplicht stelt om
  grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te
  ontduiken bij de Belastingdienst te melden. De informatie die vanaf dan geleverd moet
  worden gaat terug tot 25 juni 2018. De tekst van het nieuwsbericht treft u
  onderstaand aan.

 • De Commissie heeft in PbEU L 174 van 10 juli 2018 de rectificatie bekend gemaakt van
  Verordening (EU) 2018/683 van de Commissie van 4 mei 2018 tot instelling van een
  voorlopig antidumpingrecht op bepaalde nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene
  luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens,
  met een belastingsindex van meer dan 121, van oorsprong uit de Volksrepubliek China,
  en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/163.

 • Het is verboden op wetenschappelijk of technisch gebied samen te werken met personen
  of entiteiten die gefinancierd worden door Noord-Korea of die Noord-Korea
  vertegenwoordigen.

 • Op 16 juli is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van de
  handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen die in de maand juni 2018 zijn
  ingeschreven, verlengd, gewijzigd of ingetrokken.

 • Met ingang van 1 januari 2019 wordt de toepassing van het btw-nultarief voor
  zeeschepen en voor de bevoorrading van zeeschepen aangepast en afgestemd op de
  striktere bepalingen van de BTW-richtlijn 2006. Naar aanleiding van de door de Tweede
  Kamer aangenomen motie heeft staatssecretaris Snel van Financiën gesproken met
  vertegenwoordigers van de scheepvaartsector, de maritieme sector, de Waddenveren, de
  rederijen en de bewoners van de Waddeneilanden over de gevolgen die deze wijziging
  heeft voor betrokken partijen. In de aangenomen motie werd het kabinet verzocht te
  zoeken naar een goed uitvoerbare oplossing voor de sector en rekening te houden met
  betrokken partijen. Met een brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de
  voortgang van het overleg met partijen. De tekst van deze brief treft u onderstaand
  aan.