Nieuws

 • In de zaak C-559/18 TDK-Lambda Germany is het Hof van Justitie van de Europese Unie
  verzocht om een prejudiciële beslissing ter zake van de indeling in de Gecombineerde
  Nomenclatuur van statische omvormers. Daarbij ligt de vraag voor in hoeverre
  statische omvormers slechts dan onder onderverdeling 8504 4030 vallen indien zij
  hoofdzakelijk worden gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische
  gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor. Of is reeds aan het kenmerk „van
  de soort gebruikt voor” voldaan indien de statische omvormers, gelet op hun
  objectieve eigenschappen, naast voor andere toepassingen ook kunnen worden gebruikt
  voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en
  eenheden daarvoor.

 • De milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bepaalde producten is
  verlengd.

 • Er is wijziging gebracht in de lijsten met personen, entiteiten, vaartuigen waarvoor
  beperkende maatregelen gelden.

 • De Commissie heeft in PbEU L 273 van 31 oktober 2018 bij Uitvoeringsverordening (EU)
  2018/1602 van 11 oktober 2018 de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde
  Nomenclatuur voor 2019. De wijzigingen zien op opneming van eerder dit jaar
  gepubliceerde Aanvullende aantekeningen (GN), aanpassing van de rechten (o.m. ITA),
  aanpassing taalversies/redactie van de GN die zijn opgenomen of diverse
  schrappingen/toevoegingen van onderverdelingen die betrekking hebben op de monitoring
  van de handel en wijziging van de bijzondere maatstaf bij bepaalde onderverdelingen.

 • De NVWA heeft een lijst gemaakt met landen die beschermende maatregelen hebben voor
  bepaalde dieren en producten van dierlijke oorsprong uit Nederland. Deze lijst is
  onlangs aangepast omdat Japan de maatregelen heeft ingetrokken die waren genomen naar
  aanleiding van de uitbraken van hoogpathogene avian influenza in de EU.