Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
22 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/71*, Hof van Justitie, 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:101

Tariefindeling dumper. In deze zaak beantwoordt het Hof van Justitie twee
prejudiciële vragen welke door het First-tier Tribunal van het Verenigd
Koninkrijk (‘Tax...

22 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/70*, Hof van Justitie, 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:108

Tariefindeling gasolie. Belanghebbende heeft een product ingevoerd in
Bulgarije dat na de import ervan, naar zij stelt, wordt verkocht als gasolie
(dieselbrandstof)....

16 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/54, RECHTBANK Gelderland, 16 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:705

Verbruiksbelasting. In de supermarkt van belanghebbende staat een
sinaasappelpers waarmee klanten verse sinaasappelsap kunnen persen en kopen.
Belanghebbende meent dat...

15 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/79, RECHTBANK Zeeland - West-Brabant, 15 februari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:895

BPM. Belanghebbende heeft een volgens hem gebruikte auto in het Nederlands
kentekenregister laten registreren. De auto is niet eerder in gebruik genomen en
heeft...

13 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/99, GERECHTSHOF Amsterdam, 13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:449

Uitspraak na verwijzing Hoge Raad (DR 2017/77* m.nt. Hollebeek). Verzoek om
terugbetaling. Gelet op het verwijzingsarrest vormen de door belanghebbende
aangevoerde...

12 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/75, RECHTBANK Noord-Holland, 12 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1500

Oorsprong aluminium wielen Maleisië. Doordat verweerder het Mission Report
niet heeft verstrekt is eiseres de mogelijkheid ontnomen haar standpunt kenbaar
te maken over...

9 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/80, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 9 februari 2018, ECLI:NL:NL:GHSHE:2018:567

BPM. Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur aan de uit het
verdedigingsbeginsel voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan door
belanghebbende een vooraankondiging...

8 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/69, Hof van Justitie, 8 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:77

De Europese Commissie verzoekt het Hof van Justitie vast te stellen dat
Griekenland, door een wettelijke regeling vast te stellen en te handhaven op
grond waarvan de...

6 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/62, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1130

Verbruiksbelasting en omzetbelasting. Belanghebbende heeft regelmatig Makla
(Ifrikia) besteld bij een Belgisch bedrijf. De goederen werden door TNT vervoerd
van België...

1 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/57, GERECHTSHOF Amsterdam, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:428

Tariefindeling melkproduct voor kinderen. Het Hof is met de Rechtbank van
oordeel dat de onderhavige producten, die vloeibaar zijn en geschikt en bestemd
zijn voor...