Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
29 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/94, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 29 maart 2018, ECLI:NL:OGEAA:2018:165

Belanghebbende is douane-expediteur en treedt bij de invoer als aangever op
en voert de goederen in op eigen naam maar voor rekening van de importeur van de
goederen....

19 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/93, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19 maart 2018, ECLI:NL:CBB:2018:120

Verweerder (NVWA) heeft de invoer in de Europese Unie van een container met
schedels en hoorns van waterbuffels vanuit Thailand, bestemd voor
woningdecoratie, terecht...

15 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/96*, Hof van Justitie, 15 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:187

Antidumpingrecht op schoeisel. Het Hof van Justitie oordeelt dat
uitvoeringsverordening (EU) 2016/223 geldig is. Op grond van deze verordening
zijn de lidstaten...

15 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/98, Het Gerecht, 15 maart 2018, ECLI:EU:T:2018:148

Antidumpingrecht wijnsteenzuur. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 349/2012
werd een definitief antidumpingrecht ingesteld op wijnsteenzuur van oorsprong
uit de China...

15 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/78, RECHTBANK Rotterdam, 15 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2348

Strafzaak. Een rederij en haar bestuursleden worden vervolgd voor de illegale
overbrenging in de zin van de EVOA van vier schepen vanuit de havens van
Rotterdam en...

13 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/82, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 13 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1090

Civiele schadezaak. Verwijzing na arrest Hoge Raad, 18 december 2015, nr.
14/04430, (ECLI:NL:HR:2015:3624). Transfennica was verplicht onder de
vervoersovereenkomst op...

13 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/81, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 13 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1054

Fiscale strafzaak. Het FIOD-onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling
dat aan alle administratieve geleidedocumenten (AGD’s) fysieke stromen van
accijnsgoederen...

8 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/83, GERECHTSHOF Amsterdam, 8 maart 2018, ECLI:NL:NL:GHAMS:2018:857

Oorsprong textielproducten Jamaica. De inspecteur heeft door overlegging van
het missierapport voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde
goederen niet...

8 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/84, GERECHTSHOF Amsterdam, 8 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:856

Oorsprong textielproducten Jamaica. De inspecteur heeft door overlegging van
het missierapport voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde
goederen niet...

2 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/92, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2 maart 2018, ECLI:NL:CBB:2018:82

Verweerder (NVWA) heeft de invoer in de Europese Unie van een container met
schedels en hoorns van rammen en runderen vanuit Nigeria, die bestemd zijn voor
...