Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
28 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/245, RECHTBANK 's-Gravenhage, 28 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7168

Civiele zaak over onrechtmatige overheidsdaad. Deze zaak gaat over de
effecten van de accijnsverhoging die per 1 januari 2014 is doorgevoerd voor
accijns op diesel en...

20 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/74*, GERECHTSHOF Amsterdam, 20 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3030

Na verwijzing door de Hoge Raad (arrest van 12 augustus 2016, nr. 14/03196,
ECLI:NL:HR:2016:1897, Douanerechtspraak 2016/78) is alleen de tariefindeling van
aluminium...

15 juni 2017 Douanerechtspraak 2018/1, GERECHTSHOF Amsterdam, 15 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3998

Het Hof is van oordeel dat zowel het verdedigingsbeginsel als het
zorgvuldigheidsbeginsel niet is geschonden. Het verdedigingsbeginsel is niet
geschonden omdat dit...

2 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/61, Hoge Raad der Nederlanden, 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:959

In de onderhavige zaak heeft belanghebbende voor de tweede keer cassatie
ingesteld (zie ook het arrest van de Hoge Raad van 14 augustus 2015, nr.
13/01129, DR 2015/72*...

1 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/66*, Hof van Justitie, 1 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:417

Wanneer goederen in een vrije zone aan het douanetoezicht worden onttrokken,
dan heeft dit voor de btw niet automatisch tot gevolg dat er een belastingschuld
ontstaat....

1 juni 2017 Douanerechtspraak 2017/244, Het Gerecht, 1 juni 2017, ECLI:EU:T:2017:372

Het Gerecht verklaart Uitvoeringsverordening (EU) nr. 626/2012 nietig voor
zover die op Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd van toepassing is.

30 mei 2017 Douanerechtspraak 2017/57, GERECHTSHOF Amsterdam, 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2161

In hoger beroep is tussen partijen niet langer in geschil dat in geen van de
dertien zaken de procedure van artikel 181bis, lid 2, UCDW correct is nageleefd.
Noch in de...

30 mei 2017 Douanerechtspraak 2017/56, GERECHTSHOF Amsterdam, 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2160

Met betrekking tot het incidenteel hoger beroep van belanghebbende is het Hof
van oordeel dat de datum van verzending en niet de datum van ontvangst als datum
van...

24 mei 2017 Douanerechtspraak 2017/224, RECHTBANK Noord-Holland, 24 mei 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:3298

De economische politierechter heeft verdachte, een professionele
vrachtvervoerder, veroordeeld tot een geldboete van € 50.000 wegens het
medeplegen van het opzettelijk...

23 mei 2017 Douanerechtspraak 2017/73, GERECHTSHOF Amsterdam, 23 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3032

Het Hof oordeelt dat het op grond van de OLAF-rapporten en de overeenkomst in
containernummers en gewichten aannemelijk is dat de in de aangiften vermelde
containers...