Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
15 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/114*, Hoge Raad der Nederlanden, 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:911

Antidumpingrechten. De Hoge Raad oordeelt, in navolging van het arrest van
het Hof van Justitie van 19 oktober 2017, A, C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778, DR
2018/10*, dat...

8 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/121, Hoge Raad der Nederlanden, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:861

Kolenbelasting. Belanghebbende is in Nederland onder meer actief op het
gebied van productie van elektriciteit. Zij heeft voor die productie een
kolengestookte centrale...

8 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/120, Hoge Raad der Nederlanden, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:850

Kolenbelasting. Belanghebbende maakt deel uit van een internationaal
opererend concern dat zich bezighoudt met de opwekking, de verkoop, het
transport en de levering...

8 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/119, Hoge Raad der Nederlanden, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:863

Kolenbelasting. Belanghebbende oefent een energiebedrijf uit dat zowel
gasgestookte als kolengestookte elektriciteitscentrales exploiteert. In de
centrales gebruikte...

6 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/116, Hof van Justitie, 6 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:395

Het bedrijf Koppers produceert in zijn installaties door middel van raffinage
en distillatie van koolteer onder andere een oplosmiddel. Het oplosmiddel is een
...

1 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/112, Hoge Raad der Nederlanden, 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:799

Tariefindeling reflector voor aquariumverlichting. De reflector wordt als
accessoire voor een aquariumlamp op de markt gebracht. Om de reflector als ‘deel
van een...

25 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/139, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 25 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2262

Btw bij invoer. Belanghebbende exploiteert een douane-entrepot. In dit
entrepot was een partij nikkel ingeslagen. Nadat de goederen waren gestolen
heeft belanghebbende...

23 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/117, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4487

Bpm. Belanghebbende houdt zich bedrijfsmatig bezig met de import en export
van nieuwe en gebruikte personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s en met (de
bemiddeling bij)...

21 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/111, Gerecht van eerste aanleg van Curacao, 21 mei 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:95

De Inspecteur heeft de door belanghebbende verzochte vrijstelling van
invoerrecht voor zijn verhuisgoederen in verband met zijn vestiging in Curaçao
afgewezen. De...

18 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/118, GERECHTSHOF Den Haag, 18 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1300

Bpm. Belanghebbende heeft in 2017 een personenauto met een Duits kenteken in
Nederland laten registreren en heeft aangifte voor de Bpm gedaan. Het
Nederlandse kenteken...