Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
8 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/84, GERECHTSHOF Amsterdam, 8 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:856

Oorsprong textielproducten Jamaica. De inspecteur heeft door overlegging van
het missierapport voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde
goederen niet...

8 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/83, GERECHTSHOF Amsterdam, 8 maart 2018, ECLI:NL:NL:GHAMS:2018:857

Oorsprong textielproducten Jamaica. De inspecteur heeft door overlegging van
het missierapport voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde
goederen niet...

2 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/92, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2 maart 2018, ECLI:NL:CBB:2018:82

Verweerder (NVWA) heeft de invoer in de Europese Unie van een container met
schedels en hoorns van rammen en runderen vanuit Nigeria, die bestemd zijn voor
...

1 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/74, Hof van Justitie, 1 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:139

Heffing gelijke werking als douanerechten. Lukoil heeft van het ministerie
van EZ teruggaaf gevorderd van de bedragen die zij heeft betaald over de uitvoer
van...

28 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/73*, Hof van Justitie, 28 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:124

Btw. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de voorwaarden die zijn
gesteld in de Poolse regelgeving aan toepassing van de vrijstelling voor
leveringen aan buiten de...

28 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/72, Hof van Justitie, 28 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:132

Antidumping. De Europese Commissie verzoekt om vernietiging van het arrest
van het Gerecht van 16 maart 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissie,
T‑586/14....

27 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/100*, GERECHTSHOF Amsterdam, 27 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:605

In deze zaak beantwoordt Hof Amsterdam de vraag of de douaneautoriteiten de
ter discussie staande uitnodiging tot betaling tijdig aan belanghebbende hebben
uitgereikt....

23 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/65, Hoge Raad der Nederlanden, 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:265

Aanvullende invoerrechten. Belanghebbende is groothandelaar in
pluimveevlees(producten). Zij maakt deel uit van een internationaal concern. Tot
dit concern behoort een...

22 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/718*, Hof van Justitie, 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:101

Tariefindeling dumper. In deze zaak beantwoordt het Hof van Justitie twee
prejudiciële vragen welke door het First-tier Tribunal van het Verenigd
Koninkrijk (‘Tax...

22 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/102, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 22 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:749

Bpm. Het Hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de auto voorafgaand aan
de overbrenging naar Nederland in Duitsland op kenteken is gezet niet bepalend
is voor het...