Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
11 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/37, GERECHTSHOF Amsterdam, 11 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:85

Het Hof oordeelt dat de chunks op basis van hun objectieve kenmerken en
eigenschappen vatbaar zijn voor indeling als ‘filets’. In het fabricageproces is
de volgorde...

2 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/46, Hoge Raad der Nederlanden, 2 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:125

Met Vo. (EU) nr. 1331/2011 heeft de Raad de door de Commissie in Vo. (EU) nr.
627/2011 vastgestelde voorlopige bevindingen over bestaande dumping van buizen
en pijpen...

22 december 2017 Douanerechtspraak 2018/44, Hoge Raad der Nederlanden, 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3240

De Hoge Raad oordeelt dat de door belanghebbende ingestelde middelen op grond
van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie niet tot
cassatie kunnen...

22 december 2017 Douanerechtspraak 2018/43, Hoge Raad der Nederlanden, 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3239

De Hoge Raad oordeelt dat de door belanghebbende ingestelde middelen op grond
van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie niet tot
cassatie kunnen...

22 december 2017 Douanerechtspraak 2018/42, Hoge Raad der Nederlanden, 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3228

De Hoge Raad oordeelt dat kabelschoentjes geen elektromechanische stekkers en
contrastekkers zijn en moeten worden ingedeeld in GN-postonderverdeling 8536 90
10. De...

21 december 2017 Douanerechtspraak 2018/64, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5856

Bpm. Belanghebbende heeft een personenauto gekocht in Duitsland. Hij heeft
ter zake van de registratie van de auto in Nederland aangifte bpm gedaan. De
Inspecteur heeft...

21 december 2017 Douanerechtspraak 2018/36, RECHTBANK Noord-Nederland, 21 december 2017, ECLI:NL:RBNN:2017:4997

Schending van het Unierechtelijk verdedigingsbeginsel doordat eiser niet
voorafgaand aan het opleggen van de naheffingsaanslag bpm de mogelijkheid is
geboden zijn...

20 december 2017 Douanerechtspraak 2018/52*, Hof van Justitie, 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:984

Het Hof van Justitie oordeelt dat de douanewaarde niet kan worden vastgesteld
door enerzijds een in rekening gebracht en aangegeven bedrag aan
transactiewaarde als...

20 december 2017 Douanerechtspraak 2018/51*, Hof van Justitie, 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:1010

Bij douanebeschikkingen wordt een beperking van het recht van verdediging
gerechtvaardigd door het algemeen EU-belang van een snelle inning van de eigen
middelen. Een...

19 december 2017 Douanerechtspraak 2018/38, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11204

Belanghebbende heeft de goederen, waarvoor de naheffingsaanslag accijns is
opgelegd, voorhanden gehad in de door hem gehuurde loods. Er zijn voor rekening
van...