Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
12 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/75, RECHTBANK Noord-Holland, 12 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1500

Oorsprong aluminium wielen Maleisië. Doordat verweerder het Mission Report
niet heeft verstrekt is eiseres de mogelijkheid ontnomen haar standpunt kenbaar
te maken over...

9 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/80, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 9 februari 2018, ECLI:NL:NL:GHSHE:2018:567

BPM. Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur aan de uit het
verdedigingsbeginsel voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan door
belanghebbende een vooraankondiging...

8 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/69, Hof van Justitie, 8 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:77

De Europese Commissie verzoekt het Hof van Justitie vast te stellen dat
Griekenland, door een wettelijke regeling vast te stellen en te handhaven op
grond waarvan de...

6 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/62, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1130

Verbruiksbelasting en omzetbelasting. Belanghebbende heeft regelmatig Makla
(Ifrikia) besteld bij een Belgisch bedrijf. De goederen werden door TNT vervoerd
van België...

1 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/57, GERECHTSHOF Amsterdam, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:428

Tariefindeling melkproduct voor kinderen. Het Hof is met de Rechtbank van
oordeel dat de onderhavige producten, die vloeibaar zijn en geschikt en bestemd
zijn voor...

1 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/59, GERECHTSHOF Amsterdam, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:430

Tariefindeling melkproduct voor kinderen. Het Hof is met de Rechtbank van
oordeel dat de onderhavige producten, die vloeibaar zijn en geschikt en bestemd
zijn voor...

1 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/58, GERECHTSHOF Amsterdam, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:429

Tariefindeling melkproduct voor kinderen. Het Hof is met de Rechtbank van
oordeel dat de onderhavige producten, die vloeibaar zijn en geschikt en bestemd
zijn voor...

31 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/66, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 31 januari 2018, ECLI:NL:OGEAA:2018:70

Teruggaaf. Belanghebbende heeft beveiligingscameras en toebehoren ingevoerd.
In geschil is de vraag of belanghebbende recht heeft op teruggaaf van de door
haar op...

31 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/67, Gerecht van eerste aanleg van Curacao, 31 januari 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:8

Teruggaaf. Belanghebbende heeft namens importeur Z aangifte ten invoer gedaan
van twaalf pallets “andere afval van chemische en aanverwante industrieën,
bevattende...

30 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/56, GERECHTSHOF Amsterdam, 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:421

Oorsprong knoflook. Uitspraak na verwijzing door de Hoge Raad (4 december
2015, nr. 12/02875, DR 2016/22). Het bewijs van de oorsprong van de goederen is
gegrond op een...