Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
23 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/43, GERECHTSHOF Amsterdam, 23 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1778

Tariefindeling van bewerkte tarwe. Uitspraak na verwijzing arrest Hoge Raad
van 30 oktober 2015, nr. 13/01769, ECLI:NL:HR:2015:3178, Douanerechtspraak
2016/11*, m.nt....

23 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/44, GERECHTSHOF Amsterdam, 23 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1779

Uitspraak na verwijzing arrest Hoge Raad van 30 oktober 2015, nr. 13/01768,
ECLI:NL:HR:2015:3174, Douanerechtspraak 2016/10*, m.nt. Hesselink. Het Hof
overweegt dat het...

22 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/39*, Hof van Justitie, 22 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:232

Het Hof van Justitie oordeelt over de indeling van actiecamera’s in
tariefpost 8525 in relatie tot twee indelingsverordeningen.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 876/2014...

17 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/58, GERECHTSHOF 's-Gravenhage, 17 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1390

Het Hof is van oordeel dat de Rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat de
accijns terecht van belanghebbende is nageheven. Het Hof overweegt daartoe dat
het geheel...

17 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/234, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 17 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1075

Het Hof oordeelt dat nu niet vaststaat dat de Inspecteur de vrijstelling Bpm
bij verhuizing uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland ten onrechte heeft
verleend,...

17 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/232, GERECHTSHOF 's-Gravenhage, 17 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1390

In de loodsen van belanghebbende zijn onveraccijnsde sigaretten aangetroffen.
Het Hof oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat belanghebbende
betrokken is...

16 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/38*, Hof van Justitie, 16 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:220

Goede trouw van een importeur in het kader van de bijzondere regeling voor
bescherming van gewekt vertrouwen bij een ongeldig preferentieel
oorsprongscertificaat.

13 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/67, RECHTBANK Noord-Holland, 13 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1806

Het onderhavige product is een vloeibaar product bestaande uit een mengsel
van melk waaraan onder andere granen, biscuit, water en plantaardige olie zijn
toegevoegd....

10 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/31*, Hoge Raad der Nederlanden, 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:384

In dit arrest beslist de Hoge Raad dat het oordeel van het Hof dat de
spaarlampen de niet-preferentiële oorsprong China hebben, waarvoor een
antidumpingrecht is...

10 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/221, Hoge Raad der Nederlanden, 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:385

Onder verwijzing naar het arrest van 10 maart 2017, 15/00462,
Douanerechtspraak 2017/31*, falen de middelen I, II en IV. Voorts kan middel III
niet tot cassatie leiden...