Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
24 november 2017 Douanerechtspraak 2018/23, Hoge Raad der Nederlanden, 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2984

De Hoge Raad is van oordeel dat de heffing van bpm ter zake van de aanvang
van het gebruik van de weg in Nederland gerechtvaardigd is indien een
Nederlandse ingezetene...

24 november 2017 Douanerechtspraak 2018/6, Hoge Raad der Nederlanden, 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2980

In de onderhavige zaak heeft de Inspecteur de uitnodigingen tot betaling aan
belanghebbende uitgereikt zonder haar in de gelegenheid te stellen om haar
standpunt...

23 november 2017 Douanerechtspraak 2018/14, Hof van Justitie, 23 november 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8592

Een transport- en opslagbedrijf heeft militaire goederen proberen door te
voeren naar Rusland. Voor deze doorvoer is geen vergunning afgegeven. De
directeur van het...

23 november 2017 Douanerechtspraak 2018/15, RECHTBANK Amsterdam, 23 november 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8591

Een transport- en opslagbedrijf heeft militaire goederen proberen door te
voeren naar Rusland. Voor deze doorvoer is geen vergunning afgegeven. Het
bedrijf moet een...

22 november 2017 Douanerechtspraak 2018/49*, Hof van Justitie, 22 november 2017, ECLI:EU:C:2017:880

Een TIR-carnet blijft ongezuiverd voor het vervoerstraject van goederen van
de Turks-Bulgaarse grens naar een Roemeens kantoor van bestemming. Omdat de
carnethouder...

17 november 2017 Douanerechtspraak 2018/21, Hoge Raad der Nederlanden, 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2882

Belanghebbende heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het
Hof. Het Hof heeft geoordeeld dat de camera’s moeten worden ingedeeld naar hun
hoofdfunctie...

17 november 2017 Douanerechtspraak 2018/22, Hoge Raad der Nederlanden, 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2878

De Hoge Raad is van oordeel dat uit de tekst van artikel 181bis UCDW en de
ontstaansgeschiedenis van dit artikel niet volgt dat de in artikel 181bis UCDW
neergelegde...

17 november 2017 Douanerechtspraak 2018/5*, Hoge Raad der Nederlanden, 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2873

De Hoge Raad is van oordeel dat uit de tekst van artikel 181bis UCDW en de
ontstaansgeschiedenis van dit artikel niet volgt dat de in artikel 181bis UCDW
neergelegde...

10 november 2017 Douanerechtspraak 2018/4, Hoge Raad der Nederlanden, 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2820

Belanghebbende drijft internationale handel in stalen en ijzeren
bevestigingsmiddelen. Met het oog op verkoop in de Unie koopt zij deze producten
onder andere in bij...

9 november 2017 Douanerechtspraak 2018/13*, Hof van Justitie, 9 november 2017, ECLI:EU:C:2017:839

De Letse Douane stelt de douanewaarde bij niet-gezuiverde zendingen vast met
gebruikmaking van de methode van ‘redelijke middelen’. Ze past dus niet de
andere methoden...