Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
20 december 2017 Douanerechtspraak 2018/52*, Hof van Justitie, 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:984

Het Hof van Justitie oordeelt dat de douanewaarde niet kan worden vastgesteld
door enerzijds een in rekening gebracht en aangegeven bedrag aan
transactiewaarde als...

20 december 2017 Douanerechtspraak 2018/51*, Hof van Justitie, 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:1010

Bij douanebeschikkingen wordt een beperking van het recht van verdediging
gerechtvaardigd door het algemeen EU-belang van een snelle inning van de eigen
middelen. Een...

19 december 2017 Douanerechtspraak 2018/38, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11204

Belanghebbende heeft de goederen, waarvoor de naheffingsaanslag accijns is
opgelegd, voorhanden gehad in de door hem gehuurde loods. Er zijn voor rekening
van...

14 december 2017 Douanerechtspraak 2018/50, Hof van Justitie, 14 december 2017, ECLI:EU:C:2017:968

Het Hof van Justitie oordeelt dat het begrip ‘nodige gegevens’ uit artikel
18, lid 1, Vo. (EG) nr. 1225/2009 de gegevens betreft die door belanghebbenden
verplicht...

11 december 2017 Douanerechtspraak 2018/53, Het Gerecht, 11 december 2017, ECLI:EU:T:2017:884

In deze zaak heeft verzoekster, de Firma Léon Van Parys, via haar
douane-expediteur, invoeraangiften ingediend voor bananen uit Ecuador met valse
invoercertificaten...

8 december 2017 Douanerechtspraak 2018/7*, Hoge Raad der Nederlanden, 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3085

Uitspraak na prejudiciële beslissing. X BV heeft in 2007 en 2008 aangiften
gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van auto’s. Deze auto’s zijn voor
rekening van...

8 december 2017 Douanerechtspraak 2018/41, Hoge Raad der Nederlanden, 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3092

De Hoge Raad oordeelt dat het door belanghebbende ingestelde middel op grond
van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie niet tot
cassatie kan...

1 december 2017 Douanerechtspraak 2018/40, Hoge Raad der Nederlanden, 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3046

De Hoge Raad oordeelt dat het door de Staatssecretaris van Financiën
ingestelde middel op grond van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke
organisatie niet...

1 december 2017 Douanerechtspraak 2018/39, Hoge Raad der Nederlanden, 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3036

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof een punnikset, die bestaat uit een houten
punnikklos, een punniknaald en drie bolletjes wol, tezamen in een doorzichtige
plastic...

24 november 2017 Douanerechtspraak 2018/23, Hoge Raad der Nederlanden, 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2984

De Hoge Raad is van oordeel dat de heffing van bpm ter zake van de aanvang
van het gebruik van de weg in Nederland gerechtvaardigd is indien een
Nederlandse ingezetene...