Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
22 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/122, Hoge Raad der Nederlanden, 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:957

Directe vertegenwoordiging. Een expediteur heeft op naam van belanghebbende
dertien aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van biodiesel. De
expediteur...

20 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/126, Hof van Justitie, 20 juni 2018, C-108/17

Vrijstelling btw. Het Hof van Justitie oordeelt dat een btw-vrijstelling bij
invoer niet kan worden geweigerd wanneer de goederen na de invoer worden
geleverd aan een...

15 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/113*, Hoge Raad der Nederlanden, 15 juni 2018

Antidumpingrechten en compenserende rechten. Bij de invoer van biodiesel is
deze biodiesel met een beroep op Engelse bindende oorsprongsinlichtingen (BOI’s)
met...

15 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/114*, Hoge Raad der Nederlanden, 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:911

Antidumpingrechten. De Hoge Raad oordeelt, in navolging van het arrest van
het Hof van Justitie van 19 oktober 2017, A, C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778, DR
2018/10*, dat...

8 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/121, Hoge Raad der Nederlanden, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:861

Kolenbelasting. Belanghebbende is in Nederland onder meer actief op het
gebied van productie van elektriciteit. Zij heeft voor die productie een
kolengestookte centrale...

8 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/120, Hoge Raad der Nederlanden, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:850

Kolenbelasting. Belanghebbende maakt deel uit van een internationaal
opererend concern dat zich bezighoudt met de opwekking, de verkoop, het
transport en de levering...

8 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/119, Hoge Raad der Nederlanden, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:863

Kolenbelasting. Belanghebbende oefent een energiebedrijf uit dat zowel
gasgestookte als kolengestookte elektriciteitscentrales exploiteert. In de
centrales gebruikte...

6 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/116, Hof van Justitie, 6 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:395

Het bedrijf Koppers produceert in zijn installaties door middel van raffinage
en distillatie van koolteer onder andere een oplosmiddel. Het oplosmiddel is een
...

1 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/112, Hoge Raad der Nederlanden, 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:799

Tariefindeling reflector voor aquariumverlichting. De reflector wordt als
accessoire voor een aquariumlamp op de markt gebracht. Om de reflector als ‘deel
van een...

23 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/117, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4487

Bpm. Belanghebbende houdt zich bedrijfsmatig bezig met de import en export
van nieuwe en gebruikte personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s en met (de
bemiddeling bij)...