Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
28 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/70, RECHTBANK Noord-Holland, 28 juli 2017, ECLI: NL:RBNHO:2017:6275

Op grond van artikel 204 CDW is een douaneschuld ontstaan omdat eiseres niet
aan de voorwaarden voor plaatsing van de goederen onder de regeling actieve
veredeling met...

26 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/259, Hof van Justitie, 26 juli 2017, ECLI:EU:C:2017:599

Btw-vrijstelling. De Litouwse vennootschap Toridas heeft vanuit Kazachstan
diepgevroren vis in Litouwen geïmporteerd. De goederen werden vervolgens
verkocht aan de in...

26 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/246, RECHTBANK Gelderland, 26 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4221

Civiele zaak over verbintenissenrecht. De koopovereenkomst tussen Ivabalté en
de Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie (NSFO) met betrekking tot
schapen...

25 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/253, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 25 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6393

Bpm schade-auto. Tussen partijen is in geschil of de auto meer dan normale
gebruiksschade heeft en of de herstelkosten hiervan de handelsinkoopwaarde van
de auto...

25 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/252, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 25 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6307

Bpm schadeauto. Tussen partijen is in geschil of de auto meer dan normale
gebruiksschade heeft en of de herstelkosten hiervan de handelsinkoopwaarde van
de auto nadelig...

24 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/69, RECHTBANK Noord-Holland, 24 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6276

Volgens de uitslag van het onderzoek van het Douanelaboratorium bestaat de
buitenkant van de fietstas voor 43% uit textiel en voor 57% uit kunststof zodat
indeling...

19 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/78*, Het Gerecht, 19 juli 2017, ECLI:EU:T:2017:529

Beroep op preferentiële oorsprong met gebruikmaking van EUR.1-certificaat.
Onduidelijk of certificaten nu wel of niet door autoriteiten zijn afgegeven. Het
Gerecht...

15 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/243, Hof van Justitie, 15 juli 2017, ECLI:EU:C:2017:469

Naar het oordeel van het Hof van Justitie is niet gebleken van feiten of
omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van uitvoeringsverordening
(EU) nr. 1294/2009...

14 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/77*, Hoge Raad der Nederlanden, 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1343

In de onderhavige zaak heeft belanghebbende een verzoek om terugbetaling van
te veel betaalde douanerechten ingediend op grond van artikel 239 CDW. Dit
verzoek werd...

14 juli 2017 Douanerechtspraak 2017/251, RECHTBANK Zeeland - West-Brabant, 14 juli 2017, ECLI: NL:RBZWB:2017:4219

Naheffingsaanslag accijns. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur alle op de
zaak betrekkinghebbende stukken heeft overgelegd. Geen aanhouding van de zaak
aangezien...