Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
28 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/72, Hof van Justitie, 28 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:132

Antidumping. De Europese Commissie verzoekt om vernietiging van het arrest
van het Gerecht van 16 maart 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissie,
T‑586/14....

27 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/100*, GERECHTSHOF Amsterdam, 27 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:605

In deze zaak beantwoordt Hof Amsterdam de vraag of de douaneautoriteiten de
ter discussie staande uitnodiging tot betaling tijdig aan belanghebbende hebben
uitgereikt....

23 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/65, Hoge Raad der Nederlanden, 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:265

Aanvullende invoerrechten. Belanghebbende is groothandelaar in
pluimveevlees(producten). Zij maakt deel uit van een internationaal concern. Tot
dit concern behoort een...

22 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/70*, Hof van Justitie, 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:108

Tariefindeling gasolie. Belanghebbende heeft een product ingevoerd in
Bulgarije dat na de import ervan, naar zij stelt, wordt verkocht als gasolie
(dieselbrandstof)....

22 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/102, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 22 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:749

Bpm. Het Hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de auto voorafgaand aan
de overbrenging naar Nederland in Duitsland op kenteken is gezet niet bepalend
is voor het...

22 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/718*, Hof van Justitie, 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:101

Tariefindeling dumper. In deze zaak beantwoordt het Hof van Justitie twee
prejudiciële vragen welke door het First-tier Tribunal van het Verenigd
Koninkrijk (‘Tax...

22 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/71*, Hof van Justitie, 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:101

Tariefindeling dumper. In deze zaak beantwoordt het Hof van Justitie twee
prejudiciële vragen welke door het First-tier Tribunal van het Verenigd
Koninkrijk (‘Tax...

16 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/54, RECHTBANK Gelderland, 16 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:705

Verbruiksbelasting. In de supermarkt van belanghebbende staat een
sinaasappelpers waarmee klanten verse sinaasappelsap kunnen persen en kopen.
Belanghebbende meent dat...

15 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/79, RECHTBANK Zeeland - West-Brabant, 15 februari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:895

BPM. Belanghebbende heeft een volgens hem gebruikte auto in het Nederlands
kentekenregister laten registreren. De auto is niet eerder in gebruik genomen en
heeft...

13 februari 2018 Douanerechtspraak 2018/99, GERECHTSHOF Amsterdam, 13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:449

Uitspraak na verwijzing Hoge Raad (DR 2017/77* m.nt. Hollebeek). Verzoek om
terugbetaling. Gelet op het verwijzingsarrest vormen de door belanghebbende
aangevoerde...