Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
31 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/67, Gerecht van eerste aanleg van Curacao, 31 januari 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:8

Teruggaaf. Belanghebbende heeft namens importeur Z aangifte ten invoer gedaan
van twaalf pallets “andere afval van chemische en aanverwante industrieën,
bevattende...

30 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/56, GERECHTSHOF Amsterdam, 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:421

Oorsprong knoflook. Uitspraak na verwijzing door de Hoge Raad (4 december
2015, nr. 12/02875, DR 2016/22). Het bewijs van de oorsprong van de goederen is
gegrond op een...

29 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/95, Gerecht van eerste aanleg van Curacao, 29 januari 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:23

Aansprakelijkheid verplaatsen radioactieve lading. Recupal heeft een
verontreinigde lading scrap in containers aangeboden aan CPS. Recupal heeft niet
gemeld dat de...

26 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/45, Hoge Raad der Nederlanden, 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:103

De Hoge raad oordeelt dat ook in het geval het pureren van de bananen heeft
plaatsgevonden vóór de warmtebehandeling als bedoeld in aantekening 5 op
hoofdstuk 20 van de...

24 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/55, RECHTBANK Zeeland - West-Brabant, 24 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:429

Bpm. Belanghebbende is voorafgaand aan het opleggen van de naheffingsaanslag
niet in de gelegenheid gesteld om haar opmerkingen kenbaar te maken. Naar het
oordeel van...

18 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/68, Hof van Justitie, 18 januari 2018, ECLI:EU:C:2018:21

Registratiebelasting. De verwijzende rechter twijfelt aan de verenigbaarheid
met het Unierecht van het stelsel van voorafgaande goedkeuring inzake de
registratie van...

16 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/48, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16 januari 2018, ECLI:NL:OGHACMB:2018:2

Het Hof oordeelt dat de onbevoegd genomen uitspraak op bezwaar niet leidt tot
vernietiging van deze uitspraak of de onderliggende uitnodiging tot betaling
(UTB). Het...

16 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/47, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16 januari 2018

Het Hof oordeelt dat de onbevoegd genomen uitspraak op bezwaar niet leidt tot
vernietiging van deze uitspraak of de onderliggende uitnodiging tot betaling
(UTB). Het...

16 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/61, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 16 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:764

Bpm. Belanghebbende handelt in gebruikte auto’s. Zij koopt onder meer op
grote schaal gebruikte auto’s in van leasemaatschappijen. Deze auto’s worden
vervolgens door...

12 januari 2018 Douanerechtspraak 2018/35, GERECHTSHOF Amsterdam, 12 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:355

Strafzaak EVOA. Verdachte is expediteur en vervoert voor zijn klanten
voertuigen naar Nigeria. De Douane stelt bij controle vast dat deze voertuigen
zijn volgeladen met...