Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
5 april 2017 Douanerechtspraak 2017/240, Het Gerecht, 5 april 2017, ECLI:EU:T:2017:251

De onderhavige zaak betreft een nieuw onderzoek dat op grond van artikel 11,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 (Antidumpingbasisverordening) is
ingesteld wegens...

4 april 2017 Douanerechtspraak 2017/48, GERECHTSHOF Amsterdam, 4 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1611

Antidumpingrechten op gipsplaat- en spaanplaatschroeven uit China. Het Hof
oordeelt dat de rechtmatigheid van Verordening (EG) nr. 91/2009 en Verordening
(EG) nr. 723/...

4 april 2017 Douanerechtspraak 2017/229, GERECHTSHOF Amsterdam, 4 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1594

Antidumpingrechten op gipsplaat- en spaanplaatschroeven. Het Hof oordeelt dat
de rechtmatigheid van Verordening (EG) nr. 91/2009 en Verordening (EG) nr.
723/2011 niet...

4 april 2017 Douanerechtspraak 2017/233, GERECHTSHOF 's-Gravenhage, 4 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1024

Het Hof oordeelt over de vraag of Iceburg c.s. aansprakelijk is voor schade
die is ontstaan door het niet-aanzuiveren van een administratief geleide
document (AGD) in...

30 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/47, GERECHTSHOF Amsterdam, 30 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1242

Uitspraak na verwijzing arrest Hoge Raad van 12 augustus 2016, nr. 15/02070,
ECLI:NL:HR:2016:1903, Douanerechtspraak 2016/79. Na cassatie staat vast dat de
douaneschuld...

28 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/227, GERECHTSHOF Amsterdam, 28 maart 2017, 15/00044 tot en met 15/00047

Tariefindeling van ‘Cerolac crystallized’. Volgens het Hof is ‘Cerolac
crystallized’ vervaardigd uit melk en niet uit wei en is indeling onder
postonderverdeling 0404...

28 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/46*, GERECHTSHOF Amsterdam, 28 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1587

In geschil is of achteraf afgegeven EUR.1-certificaten, die buiten de
geldigheidsduur bij de inspecteur zijn ingediend, kunnen worden aanvaard. De
rechtbank oordeelde...

28 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/228, GERECHTSHOF Amsterdam, 28 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1313

Tariefindeling van ‘Cerolac crystallized’. Volgens het Hof is ‘Cerolac
crystallized’ vervaardigd uit melk en niet uit wei en is indeling onder
postonderverdeling 0404...

28 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/45, GERECHTSHOF Amsterdam, 28 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1304

Tariefindeling van ‘Cerolac crystallized’. Volgens het Hof is ‘Cerolac
crystallized’ vervaardigd uit melk en niet uit wei en is indeling onder
postonderverdeling 0404...

23 maart 2017 Douanerechtspraak 2017/231, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 23 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2589

Bij de aangifte Bpm heeft belanghebbende ter zake van een uit Duitsland
overgebrachte auto met schade een taxatierapport overgelegd met de
handelsinkoopwaarde gebaseerd...