Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
20 december 2017 Douanerechtspraak 2018/52*, Hof van Justitie, 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:984

Het Hof van Justitie oordeelt dat de douanewaarde niet kan worden vastgesteld
door enerzijds een in rekening gebracht en aangegeven bedrag aan
transactiewaarde als...

20 december 2017 Douanerechtspraak 2018/51*, Hof van Justitie, 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:1010

Bij douanebeschikkingen wordt een beperking van het recht van verdediging
gerechtvaardigd door het algemeen EU-belang van een snelle inning van de eigen
middelen. Een...

19 december 2017 Douanerechtspraak 2018/38, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11204

Belanghebbende heeft de goederen, waarvoor de naheffingsaanslag accijns is
opgelegd, voorhanden gehad in de door hem gehuurde loods. Er zijn voor rekening
van...

14 december 2017 Douanerechtspraak 2018/50, Hof van Justitie, 14 december 2017, ECLI:EU:C:2017:968

Het Hof van Justitie oordeelt dat het begrip ‘nodige gegevens’ uit artikel
18, lid 1, Vo. (EG) nr. 1225/2009 de gegevens betreft die door belanghebbenden
verplicht...

12 december 2017 Douanerechtspraak 2018/60, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 12 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10850

Accijns en proceskostenvergoeding. Uitspraak na verwijzing door de Hoge Raad
(25 november 2016, nr. 12/05757). In de onderhavige zaak is in geschil of er
bijzondere...

11 december 2017 Douanerechtspraak 2018/53, Het Gerecht, 11 december 2017, ECLI:EU:T:2017:884

In deze zaak heeft verzoekster, de Firma Léon Van Parys, via haar
douane-expediteur, invoeraangiften ingediend voor bananen uit Ecuador met valse
invoercertificaten...

8 december 2017 Douanerechtspraak 2018/7*, Hoge Raad der Nederlanden, 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3085

Uitspraak na prejudiciële beslissing. X BV heeft in 2007 en 2008 aangiften
gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van auto’s. Deze auto’s zijn voor
rekening van...

8 december 2017 Douanerechtspraak 2018/41, Hoge Raad der Nederlanden, 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3092

De Hoge Raad oordeelt dat het door belanghebbende ingestelde middel op grond
van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie niet tot
cassatie kan...

1 december 2017 Douanerechtspraak 2018/40, Hoge Raad der Nederlanden, 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3046

De Hoge Raad oordeelt dat het door de Staatssecretaris van Financiën
ingestelde middel op grond van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke
organisatie niet...

1 december 2017 Douanerechtspraak 2018/39, Hoge Raad der Nederlanden, 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3036

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof een punnikset, die bestaat uit een houten
punnikklos, een punniknaald en drie bolletjes wol, tezamen in een doorzichtige
plastic...