Nieuws

 • In zijn bericht van 16 maart 2004 nr. WD2004/0149 M heeft de Staatssecretaris van
  Financiën mededeling gedaan van de wijzigingen in de basisverordeningen beschermende
  maatregelen tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid van de
  Europese Gemeenschap zijn. De wijzigingen betreffen onder andere de besluitvorming,
  de opzeggingsprocedure bij een verbintenis, bepaalde termijnen en de omschrijving van
  welke praktijken ontduiking van maatregelen inhouden. Het navolgende is hieraan
  ontleend.

 • De nationale bepalingen zijn aangepast aan de communautaire matregelen die zijn
  vastgesteld in verband met de uitbraak van vogelgriep in Canada.

 • Beschikking nr. 97/222/EG van de Commissie bevat een lijst vast van derde landen of
  delen van derde landen waaruit invoer van vleesproducten is toegestaan. Deze lijst is
  aangepast om de invoer vlees van gekweekt wild, vlees van vrij wild en vleesproducten
  daarvan uit IJsland toe te staan.

 • Er is een supplement verschenen op het belastingdienstboekwerk Heffingen bij invoer,
  deel III, waarbij nationale beslissingen zijn bekendgemaakt over de indeling van
  samen verpakte erwten en suiker (de samen verpakte goederen moeten ieder afzonderlijk
  worden ingedeeld) en over zakken van nylon, voor wasserijen en voor ververijen van
  textielwaren (post 56.08). De tarifering over de indeling van toiletbenodigdheden
  ('noodsets') die door luchtvaartmaatschappijen aan passagiers worden uitgereikt, is
  van post 42.02 verplaatst naar post 96.05.

 • In januari 2004 was de waarde van zowel de in- als uitvoer van goederen 3 procent
  lager dan in januari 2003. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De uitvoer
  bedroeg 19,0 miljard euro tegenover een invoer van 16,8 miljard euro. Overigens telde
  januari in 2004 een werkdag minder dan in 2003.