Nieuws

 • Bij Verordening (EG) nr. 1452/2004 (PbEU L 269 van 17 augustus 2004) zijn -
  met ingang van 17 augustus 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
  bedoelde forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen
  van bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.

 • Voor een periode van twee weken zijn afwijkende producenten- en invoerprijzen
  vastgesteld in verband met de toepassing van de regeling op bepaalde bloemen
  afkomstig uit Cyprus, Israël, Jordanië, Marokko, de Westelijke Jordaanoever en de
  Gazastrook.

 • In juni 2004 was de waarde van de ingevoerde goederen 17 procent hoger dan in juni
  2003. De waarde van de uitvoer was 18 procent hoger. Dit zijn de hoogste groeicijfers
  sinds januari 2001. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De invoer en
  uitvoer bedroegen respectievelijk 19,0 en 22,2 miljard euro. Een deel van de stijging
  werd veroorzaakt doordat juni in 2004 twee werkdagen meer telde dan in 2003. Ook zijn
  de in- en uitvoerprijzen, mede onder invloed van de 23 procent hogere olieprijs,
  licht gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

 • De gemiddelde belastingdruk in de Europese Unie is in 2002 ten opzichte van 2001 iets
  afgenomen, van 41,1% van het bruto binnenlands product (bbp) tot 40,4%. Dit heeft
  Eurostat, het bureau voor de statistiek voor de Europese Unie, bekendgemaakt.

 • De bepalingen met betrekking tot de aan de certificaten verbonden zekerheid zijn
  gewijzigd. Er is een mechanisme ingesteld waarbij de marktdeelnemers ertoe worden
  aangespoord de certificaten die zij niet zullen gebruiken, zo snel mogelijk aan de
  instantie van afgifte terug te bezorgen, opdat de niet gebruikte hoeveelheden van
  bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten opnieuw kunnen worden
  gebruikt.