Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 54 van 2 maart 2004 zijn wijzigingen bekendgemaakt van de
  Toelichting EG op post 84.11, over rotorbladen voor gasturbines. Een bindende
  tariefinlichting (BTI) die niet langer verenigbaar is met de interpretatie van de
  douanenomenclatuur zoals deze voortvloeit uit vorenbedoelde toelichting is met ingang
  van 2 maart 2004 niet meer geldig.

 • In PbEU C 58 van 6 maart 2004 zijn wijzigingen bekendgemaakt van de
  Toelichting EG op post 95.06, over de indeling van frisbees. Een bindende
  tariefinlichting (BTI) die niet langer verenigbaar is met de interpretatie van de
  douanenomenclatuur zoals deze voortvloeit uit vorenbedoelde toelichting is met ingang
  van 6 maart 2004 niet meer geldig.

 • Met ingang van 1 maart 2004 worden aanvullende douanerechten geheven op de invoer van
  producten uit de Verenigde Staten. Dit heeft Europees Commissaris van handel Pascal
  Lamy recentelijk bevestigd. Hij constateerde dat de VS in de afgelopen twee jaar hun
  wetgeving niet in overeenstemming heeft gebracht met de regels van de Wereld Handels
  Organisatie (WTO).

 • De Europese Commissie heeft de indeling in de gecombineerde nomenclatuur
  bekendgemaakt van een connector, een ventilator met koellichaam, een sneeuwschoen en
  een geribd wieltje voor een sigarettenaansteker.

 • De Europese Commissie heeft de omrekeningskoers van de euro in nationale valuta van
  de 'niet-deelnemende lidstaten' bekendgemaakt voor de maand maart 2004.