Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/45, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

De Tariefcommissie overweegt dat de uitnodigingen tot betaling in deze zaak
en in nog twee andere zaken op hetzelfde controleonderzoek zijn gebaseerd. Op
grond daarvan...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/46, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Teneinde de goederen te kunnen indelen in de door belanghebbende voorgestane
goederencode 0202 30 90 9500 dient het gehalte aan mager vlees 78 % te bedragen.
Voetnoot 6...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/38, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Belanghebbende heeft welbewust de bezwaarfase overgeslagen, waardoor de
uitspraak op bezwaar ontbreekt. Op grond van art. 26 juncto art. 30c AWR kan
uitsluitend tegen...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/37, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Het beroep is niet 'zo spoedig mogelijk' doorgezonden door het onbevoegde
orgaan. Maar zelfs indien voornoemd orgaan binnen twee weken had doorgezonden
was het...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/36*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Ingevoerd is een geel eivormig voorwerp van textiel, voorzien van een
ritssluiting. Door de ritssluiting te openen en het voorwerp binnenste buiten te
keren ontstaat er...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/35, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Belanghebbende kan niet het recht worden ontzegd een verzoek tot teruggaaf te
doen, hoewel zij de procedure van bezwaar en beroep niet in zijn geheel heeft
doorlopen....

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/34, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

In geding is de indeling in het GDT van de door belanghebbende aangegeven
optische vezelkabel, bestaande uit acht optische vezels met een gekleurde
acryllaag, in een...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/32, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Vaststaat dat de op het document T1 vermelde goederen hun bestemming niet
hebben bereikt. Belanghebbende is op onregelmatige wijze in bezit gekomen van
het...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/31*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

De indeling onder de onderverdeling van de tariefpost is blijkens de voetnoot
onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied
geldende...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/41*, Hof van Justitie, 1 augustus 2000

Er bestaat 'een bijzondere situatie die het gevolg is van omstandigheden die
geen manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid van de zijde van de
belanghebbende...