Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/8, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Voor Suriname is niet volgens de voorschriften een instantie, die bevoegd is
tot afgifte van certificaten van oorsprong, formulier A, gemeld bij de Europese
Commissie....

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/7, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De Tariefcommissie acht het onderzochte monster representatief voor de ten
uitvoer aangegeven kaas. De inspecteur heeft gemotiveerd gesteld, en
belanghebbende...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/9, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De goederen zijn niet aangebracht op het kantoor van bestemming. De
Tariefcommissie concludeert dat de goederen aan het douanetoezicht zijn
onttrokken.

...
1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/8, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De Tariefcommissie bevestigt de uitspraak,waarin het bezwaar
niet-ontvankelijk is verklaard. De grond van de niet-ontvankelijkverklaring is
evenwel niet het ontbreken...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/10, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Vaststaat dat niet alle goederen de bestemming hebben bereikt.

De inspecteur heeft gemotiveerd aannemelijk gemaakt dat de uitnodiging tot
betaling...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/9*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Belanghebbende is titularis van het op 25 juli 1990 geldig gemaakte document
T1. De goederen vermeld op dit document zouden, aldus het proces-verbaal, op
frauduleuze...

11 januari 2001 Douanerechtspraak 2002/61, Hof van Justitie, 11 januari 2001
11 januari 2001 Douanerechtspraak 2002/62, Hof van Justitie, 11 januari 2001
7 december 2000 Douanerechtspraak 2002/74, Hof van Justitie, 7 december 2000
1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/64, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Op grond van de door belanghebbende aangevoerde omstandigheden kan in
redelijkheid niet worden geoordeeld dat zij in verzuim was. Het verzet is
gegrond.