Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/31*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

De indeling onder de onderverdeling van de tariefpost is blijkens de voetnoot
onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied
geldende...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/41*, Hof van Justitie, 1 augustus 2000

Er bestaat 'een bijzondere situatie die het gevolg is van omstandigheden die
geen manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid van de zijde van de
belanghebbende...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/40*, Hof van Justitie, 1 augustus 2000

De gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden uitgelegd, dat een product,
bestaande uit een rechthoekige houder met gelakt gespuitgiet aluminium deksel
(aluminium-...

11 juli 2000 Douanerechtspraak 2000/39*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 11 juli 2000, ECLI:NL:GHAMS:2000:AN9582

Een internationaal kledingconcern laat via een dochteronderneming in Hongkong
materialen aankopen en kleding fabriceren in Azië. Per seizoen wordt aan de
dochter een...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/25*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

In geschil is de indeling in het GDT van fosfaat. De ingevoerde goederen
stemmen in alle opzichten overeen met een in Denemarken afgegeven BTI.
Kleurverschil is geen...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/26, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

In het geding is de indeling van een slipper van kunststof, voorzien van een
dunne textiellaag op de buitenzool.

De Tariefcommissie komt met...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/27, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

In geding is de indeling van damesschoeisel met een bovendeel bestaande uit
leren riempjes en een zool van kunststof. Op grond van het TNO-rapport en door
eigen...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/28, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

De inspecteur heeft meegedeeld dat hij alsnog de door belanghebbende
aangegeven post 8473 30 10 zal volgen. De Tariefcommissie is niet bevoegd kennis
te nemen van de...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/29, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Bij controle is een vermis in het douane-entrepot vastgesteld. Belanghebbende
heeft niet aangetoond dat het vermis is ontstaan ten gevolge van één van de in
art. 206,...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/16*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Bij niet-zuivering van het T-document heeft de aangever aan de op hem
rustende verplichtingen voldaan wanneer met voldoende zekerheid is komen vast te
staan dat de in...