Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/15*, Hoge Raad der Nederlanden, 1 februari 2001

Partijen sigaretten, afkomstig uit Zwitserland, zijn onder dekking van
documenten T1 naar Rotterdam gebracht en aldaar ingeslagen in een
douane-entrepot. Vanuit het...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/16, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Naar het oordeel van de Tariefcommissie heeft de inspecteur terecht
geconcludeerd dat de sigaretten vermeld op de documenten T1 niet zijn
aangebracht op het kantoor van...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/1, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Vaststaat dat twee kartons kleding de op het document T1 vermelde bestemming
niet hebben bereikt en dat niet bekend is wat er met de goederen is gebeurd.
Belanghebbende...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/17, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Naar het oordeel van de Tariefcommissie heeft de inspecteur terecht
geconcludeerd dat de goederen vermeld op het document T1 niet zijn aangebracht
op het kantoor van...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/2, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De Voorzitter van de Tariefcommissie wijst het verzoek om een voorlopige
voorziening af omdat niet is voldaan aan de voorwaarde van onverwijlde spoed van
art. 8:81 Awb...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/18*, Hof van Justitie, 1 februari 2001
1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/2*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

In geschil is de indeling van een elektrisch apparaat met een combinatie van
functies. Met toepassing van aant. 3 op Afdeling XVI moet indeling volgen naar
de...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/3*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Op grond van enkele steekproeven is een bedrag berekend van f 2968 per
aangifte als bijtelling bij de douanewaarde. Het betreft in totaal 4446
aangiften. De inspecteur...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/3, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Vaststaat dat de op het carnet TIR vermelde goederen hun bestemming niet
hebben bereikt en dat niet bekend is wat er met de goederen is gebeurd. Op het
souche nr. 2 dat...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/4*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Naar het oordeel van de inspecteur is een te lage douanewaarde vermeld op
vele aangiften voor het vrije verkeer van diverse auto's. De inspecteur is
overgegaan tot een...