Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/47, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Ingevoerd is magnetiet, zijnde een zwart poeder hoofdzakelijk bestaande uit
magnetiseerbaar ijzeroxide . Het product wordt gebruikt als drager voor toner.
De...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/48, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

In het geding is de afbakening van de onderverdelingen van post 0404. De BTI
waarbij het product was ingedeeld onder post 0404 90 21 is door de Inspecteur
ingetrokken....

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/49, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Op grond van het productieproces en de diverse verklaringen oordeelt de
Tariefcommissie dat het kalkoenvlees niet is gekruid, doch slechts gezouten. De
goederen voldoen...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/50*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Het monsteronderzoek is slechts geconcentreerd op een deelstuk, hetgeen in
casu tot het oordeel moet leiden dat de uitslag van het monsteronderzoek
onevenwichtig is en...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/51, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Nederland wordt, onder toepassing van art. 215, lid 3, tweede streepje, CDW,
als de heffingsbevoegde Staat aangemerkt. De omstandigheid dat geen mededeling
niet-...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/52, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Uit de feiten volgt dat aan het geschrift van 9 februari 2000 ten onrechte
een nieuw beroepnummer is toegekend, terwijl dit had moeten worden ingebracht in
een reeds...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/53, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

De goederen zijn in het entrepot van belanghebbende geleverd op
consignatiebasis. Partijen hebben de douanewaarde terecht gebaseerd op de
methode van redelijke middelen...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/54, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt ingewilligd. De door de
inspecteur verdedigde puntentoekenning wordt gecorrigeerd wat betreft het
gewicht van de zaak. De...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/55, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Nu vaststaat dat bij het doen van de mededeling beëindiging verificatie met
betrekking tot de bezwaartermijn onjuiste voorlichting is gegeven, kan
redelijkerwijs niet...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/56*, Hof van Justitie, 1 oktober 2000

Het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen moet in de
regel worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in
de tekst van...