Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/14, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

In het kader van een controle hebben de ambtenaren de goederen daadwerkelijk
laten onderzoeken. Bij de beëindiging van de verificatie hebben zij de
aangegeven post -...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/14*, Hoge Raad der Nederlanden, 1 februari 2001

In 1993 zijn partijen melkpoeder, afkomstig uit Litouwen en bestemd voor
Portugal, onder de regeling voor extern douanevervoer geplaatst. Hiervoor zijn
zeven documenten...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/15*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De Tariefcommissie verklaart belanghebbende ontvankelijk in bezwaar en
beroep. Onder verwijzing naar een andere uitspraak, waarin dezelfde zending aan
de orde was,...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/15*, Hoge Raad der Nederlanden, 1 februari 2001

Partijen sigaretten, afkomstig uit Zwitserland, zijn onder dekking van
documenten T1 naar Rotterdam gebracht en aldaar ingeslagen in een
douane-entrepot. Vanuit het...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/16, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Naar het oordeel van de Tariefcommissie heeft de inspecteur terecht
geconcludeerd dat de sigaretten vermeld op de documenten T1 niet zijn
aangebracht op het kantoor van...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/1, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Vaststaat dat twee kartons kleding de op het document T1 vermelde bestemming
niet hebben bereikt en dat niet bekend is wat er met de goederen is gebeurd.
Belanghebbende...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/17, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Naar het oordeel van de Tariefcommissie heeft de inspecteur terecht
geconcludeerd dat de goederen vermeld op het document T1 niet zijn aangebracht
op het kantoor van...

11 januari 2001 Douanerechtspraak 2002/61, Hof van Justitie, 11 januari 2001
11 januari 2001 Douanerechtspraak 2002/62, Hof van Justitie, 11 januari 2001
7 december 2000 Douanerechtspraak 2002/74, Hof van Justitie, 7 december 2000