Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
11 januari 2001 Douanerechtspraak 2002/62, Hof van Justitie, 11 januari 2001
7 december 2000 Douanerechtspraak 2002/74, Hof van Justitie, 7 december 2000
1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/59*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Door het regelen van het vervoer en door het per fax verzenden van
instructies, gericht op handelen strijdig met de verplichtingen die uit het
douanevervoer...

1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/60, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Het ingevoerde product, chloortetracycline, valt onder de bewoordingen van
post 2941 30 00 van het GDT.

1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/61*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Uit het douane-entrepot van belanghebbende zijn 371 kartons sigaretten
ontvreemd. Belanghebbende is haar verplichtingen als entreposeur niet nagekomen.
Door de...

1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/62*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

In geschil is de indeling van klassieke auto's, niet ouder dan dertig jaar.
Voor indeling in post 9705 moet aan de criteria zijn voldaan die door het Hof
van Justitie...

1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/63, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Belanghebbende stelt dat zij de nota griffierecht nooit heeft ontvangen. De
Tariefcommissie oordeelt dat, nu de nota niet aangetekend of met bevestiging van
ontvangst...

1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/64, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Op grond van de door belanghebbende aangevoerde omstandigheden kan in
redelijkheid niet worden geoordeeld dat zij in verzuim was. Het verzet is
gegrond.

1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/68, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Belanghebbende heeft niet binnen de termijn van zes weken een bezwaarschrift
tegen de uitnodiging tot betaling ingediend. De ontvankelijkheid van het bezwaar
blijft...

1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/58*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Art. 203 CDW roept een passieve hoofdelijkheid in het leven wanneer een
douaneschuld wegens onttrekking van goederen aan het douanetoezicht is ontstaan.
Door het...