Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/25, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

Aan belanghebbende is een uitnodiging tot betaling gedaan wegens de
niet-zuivering van een document T1. De goederen waren volgens belanghebbende
naar Oostenrijk...

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/26*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

Belanghebbende heeft een aangifte gedaan voor extern communautair
douanevervoer. Het vijfde exemplaar van het opgemaakte document T1 is niet
terugontvangen....

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/27*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

Belanghebbende heeft een aangifte gedaan voor extern communautair
douanevervoer. Het vijfde exemplaar van het opgemaakte document T1 is niet
terugontvangen....

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/28, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

De Tariefcommissie acht aannemelijk dat de goederen in Nederland aan het
douanetoezicht zijn onttrokken. Belanghebbende is in haar hoedanigheid van
titularis hiervoor...

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/29*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

De inspecteur heeft niet het onomstotelijk bewijs geleverd dat door
belanghebbende andere bedragen zijn betaald dan overeengekomen. Dit leidt tot
het oordeel dat niet...

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/30*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

De inspecteur heeft belanghebbende op diens verzoek een inlichting verstrekt
bedoeld in art. 11 CDW. Een dergelijke mededeling kan niet worden aangemerkt als
een...

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/31*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

De bindende tariefinlichting, waarin het product glyceryl tricaprilate
tricaprate/medium chain triglyceride werd ingedeeld onder post 1516 20 98, is
juist.

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/32*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van 20 december 1998, zaak
C-328/97, UTC 2000/15*, moet het onderhavige vitamine-C-preparaat, welk het
lichaam resistenter...

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/33*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

Belanghebbende doet iedere maand aangifte van de opslag van vitaminetabletten
in haar douane-entrepot type E. Op basis van één monsteronderzoek is de
inspecteur tot...

1 mei 2001 Douanerechtspraak 2001/34*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 mei 2001

De op het document T1 aangegeven goederen zijn niet aangebracht op het
kantoor van bestemming in Frankrijk. Op het tijdstip dat dit werd vastgesteld
was niets bekend...