Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 april 2001 Douanerechtspraak 2001/22*, GERECHTSHOF Amsterdam, 1 april 2001

Nu geen beroep voor de douanerechter is ingesteld is de niet-naleving van de
termijn van kennisgeving in rechte niet meer aan te tasten.

Het vermoeden...

1 april 2001 Douanerechtspraak 2001/23*, Hof van Justitie, 1 april 2001

De bewijsvoering met betrekking tot de plaats van de overtreding of
onregelmatigheid behoeft niet louter met schriftelijke stukken te geschieden. De
compensatieregeling...

1 april 2001 Douanerechtspraak 2001/17*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 april 2001

De invoer van één soort methionine - CAS-nummer 000063-68-3 - was vrijgesteld
van rechten. Voor de overige soorten gold een douanerecht van 6,9 percent.

...
26 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/16, RECHTBANK 's-Gravenhage, 26 februari 2001

Belanghebbende heeft de goederen niet binnen de twaalf maanden, te rekenen
vanaf de verstrekking van de verblijfsvergunning, voor het vrije verkeer
aangegeven, zodat...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/5, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Ten gevolge van de door de belastingdienst gebruikte terminologie
douanerechten/invoerrechten is verwarring ontstaan. De datum van binnenkomst bij
het Gerechtshof...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/4, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Het ingevoerde kassageld (benodigdheden voor gezelschapsspelen) moet worden
ingedeeld als toebehoren bij speeldgoedkassa's, winkeltjes en dergelijke. Het
product heeft...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/6, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De Tariefcommissie acht aannemelijk dat belanghebbende zich niet heeft
gehouden aan de vergunningsvoorwaarden. De inspecteur heeft daarom terecht met
betrekking tot de...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/5, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Het ingevoerde kettingfluweel onderscheidt zich van de in Hoofdstuk 58
genoemde textielwaren van meer algemene aard. Aantekening 1op Hoofdstuk 59 noch
de bewoordingen...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/6, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De inspecteur is geheel tegemoetgekomen aan de bezwaren van belanghebbende
met betrekking tot de oorsprong van de goederen en de toepassing van de regeling
passieve...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/7, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Deze zaak hangt samen met de uitspraak van 20 november 2001, inzake beroep
nr. 0011/98 TC, opgenomen onder Douanerechtspraak 2002/6 hiervoor,
waarin de navordering van...