Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/44*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

De indeling in het GDT van kaoline (klei) is in het geding. Op grond van
Aantekening 1 op Hoofdstuk 25 is wassen toegestaan mits de aard van het product
hierdoor niet...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/45*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

In geschil is de indeling van kunststof membraanfilters, pipetten en
dergelijke producten. Deze producten, die slechts eenmalig worden gebruikt,
kunnen niet worden...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/46, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Het bezwaarschrift is na het verstrijken van de termijn voor de indiening
daarvan ingediend en moet niet-ontvankelijk worden verklaard, tenzij
redelijkerwijs niet kan...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/47, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

In geschil is de indeling van STAFAC 500 (virginiamycin) zijnde een
premelange van een antibioticum op een drager van koolzure kalk. De inspecteur
stelt dat de in...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/48*, Het Gerecht, 1 augustus 2001
1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/38, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

De Tariefcommissie acht geen hogere vergoeding dan de forfaitaire
proceskosten gerechtvaardigd. Niet aannemelijk is geworden dat de inspecteur
onnodig lang de voortgang...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/37*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Het feit dat aan belanghebbende een vergunning voorkoming dubbele
bezwaarschriften is verleend, staat er niet aan in de weg dat zij tegen de
uitspraak op het...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/39, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Bij een controle bleek dat de door belanghebbende uitgevoerde linnen weefsels
niet vielen onder de werking van de vergunning.

De vergunning kan slechts...

31 juli 2001 Douanerechtspraak 2001/50*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 31 juli 2001

Belanghebbende heeft een BTI aangevraagd voor een hoog volume digitale
kleurenprinter, zijnde een multifunctioneel apparaat. De inspecteur heeft
meegedeeld dat er nog...

17 juli 2001 Douanerechtspraak 2001/60*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 17 juli 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AN8902

In opdracht van belanghebbende hebben douane-expediteurs aangiften ten invoer
gedaan van textielproducten uit Cambodja, De goederen zijn onder toepassing van
een...