Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
9 november 2017 Douanerechtspraak 2018/33, Hof van Justitie, 9 november 2017, ECLI:EU:C:2017:840

Naar aanleiding van een klacht van EU ProSun, een vereniging van Europese
producenten van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de
belangrijkste...

9 november 2017 Douanerechtspraak 2018/32, Hof van Justitie, 9 november 2017, ECLI:EU:C:2017:838

Naar aanleiding van een klacht van EU ProSun, een vereniging van Europese
producenten van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de
belangrijkste...

1 november 2017 Douanerechtspraak 2018/24, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 1 november 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:158

Het Gerecht van eerste aanleg is van oordeel dat het ingevoerde elektrische
voertuig vergelijkbaar is met een golfkar. Het voertuig dient daarom te worden
ingedeeld...

31 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/16, RECHTBANK Den Haag, 31 oktober 2017

Bij een accijnscontrole zijn monsters genomen van de gasolie in de
bunkertanks van een motortankschip. Na analyse van de monsters werd
gerapporteerd dat de gasolie...

26 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/12*, Hof van Justitie, 26 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:817

Verdeling van de beslissingsbevoegdheid tussen de nationale douane- en
rechterlijke instanties en de Europese Commissie bij niet-boeking achteraf en
terugbetaling of...

25 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/31, Hof van Justitie, 25 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:801

De Europese Commissie heeft het verzoek om kwijtschelding van de Duitse
autoriteiten, met betrekking tot een Duitse vennootschap die als aangever namens
haar klanten...

25 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/30, Hof van Justitie, 25 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:800

Duitse aangevers hebben aangiften gedaan om voor Slowakije bestemde goederen
te plaatsen onder de regeling extern communautair douanevervoer. Voor dat
douanevervoer...

19 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/29, Hof van Justitie, 19 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:783

Het Hof van Justitie is van oordeel dat terugbetaling van uitvoerrestituties
uit hoofde van verordening nr. 817/2010 kan worden verlangd wanneer de
vervoerder van...

19 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/11, Hof van Justitie, 19 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:777

Het Hof van Justitie is van oordeel dat een onderbroek die wordt gekenmerkt
door een verminderde elasticiteit in de breedte, maar desondanks geen
niet-elastische...

19 oktober 2017 Douanerechtspraak 2018/10*, Hof van Justitie, 19 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:778

Het Hof van Justitie is van oordeel dat partijen die geen gegevens hadden
verstrekt op basis waarvan aangiften waren opgemaakt, maar die wel – kortweg
gesteld –...