Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
25 april 2017 Douanerechtspraak 2017/49, GERECHTSHOF Amsterdam, 25 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1499

Tariefindeling van (tapijt)tegels (Tyre-Tiles). Het Hof oordeelt dat de
tapijttegels, die zijn gefabriceerd uit oude rubberen banden en waarvan de
bovenkant bestaat uit...

24 april 2017 Douanerechtspraak 2017/225, RECHTBANK Noord-Holland, 24 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:3300

De economische politierechter heeft de verdachte, een zeer grote en
professionele vrachtvervoerder, veroordeeld tot een geldboete van € 40.000
(waarvan €20.000...

21 april 2017 Douanerechtspraak 2017/50, Hoge Raad der Nederlanden, 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:729

Einduitspraak na het arrest van Hof van Justitie EU van 8 december 2016,
Lemnis Lighting B.V., C-600/15, ECLI:EU:C:2016:937, Douanerechtspraak 2017/24*,
m.nt. Boersma....

20 april 2017 Douanerechtspraak 2017/54, GERECHTSHOF Amsterdam, 20 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1327

In de onderhavige zaak heeft belanghebbende zich op het standpunt gesteld dat
een invoercertificaat dat na de datum van invoer is afgegeven kan dienen voor
toepassing...

18 april 2017 Douanerechtspraak 2017/223, RECHTBANK Den Haag, 18 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4274

De rechtbank oordeelt dat de aangetroffen sigaretten zijn aan te merken als
tabaksproducten in de zin van artikel 31 van de Wet op de accijns. Een
afwijkende...

14 april 2017 Douanerechtspraak 2017/236, Hoge Raad der Nederlanden, 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:681

Invoer witte rijst en niet afzien navordering. De Hoge Raad verklaart het
beroep in cassatie niet-ontvankelijk met toepassing van art. 80a RO.

13 april 2017 Douanerechtspraak 2017/60, GERECHTSHOF 's-Hertogenbosch, 13 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1623

Klanten bestellen tabaksproducten via internet bij belanghebbende, een in
Nederland gevestigde ondernemer. Belanghebbende koopt de tabaksproducten met
Belgische...

7 april 2017 Douanerechtspraak 2017/235, Hoge Raad der Nederlanden, 7 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:604

Tariefindeling van een subwoofer onder GN-post 8519. De Hoge Raad verklaart
het beroep in cassatie niet-ontvankelijk met toepassing van artikel 81, lid 1,
RO.

5 april 2017 Douanerechtspraak 2017/64, Hof van Justitie, 5 april 2017, ECLI:EU:C:2017:269

Changshu City Standard Parts Factory en Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd zijn
in China gevestigde vennootschappen die actief zijn op het gebied van de
productie van...

5 april 2017 Douanerechtspraak 2017/240, Het Gerecht, 5 april 2017, ECLI:EU:T:2017:251

De onderhavige zaak betreft een nieuw onderzoek dat op grond van artikel 11,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 (Antidumpingbasisverordening) is
ingesteld wegens...