Nieuws

 • De Duitse overheid en Tollcollect - de organisatie die de Duitse Autobahn-belasting
  ('Maut') moet gaan heffen - zijn het eens geworden over een contractsverlenging. De
  tolheffing voor vrachtauto's op de Duitse snelwegen kan daarmee naar verwachting op 1
  januari 2005 ingaan. Dit houdt in dat alle vrachtauto's, die door of in Duitsland
  rijden, tegen die tijd moeten zijn voorzien van de nieuwe OBU (het kastje waarmee de
  tolheffing wordt geregistreerd).

 • Met ingang van 26 februari 2004 is het tariefcontingent voor D-xylose (volgnr.
  09.2945) uitgeput. (Bron: Directie Douane).

 • X heeft niet voldaan aan de voorwaarden voor het beheren van een entrepot type E. De
  inspecteur heeft het verzoek terecht afgewezen, aldus het hof.

 • In PbEU L 65 van 3 maart 2004 is Verordening (EG) nr. 395/2004 gepubliceerd,
  tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de
  antidumpingmaatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 964/2003 van de
  Raad ten aanzien van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of staal, uit
  onder meer de Volksrepubliek China door verzending van deze hulpstukken voor
  buisleidingen, van ijzer of staal, vanuit Sri Lanka, al dan niet aangegeven als van
  oorsprong uit Sri Lanka, en tot registratie van deze invoer.

 • Bij Verordening (EG) nr. 394/2004 (PbEU L 65 van 3 maart 2004) zijn - met
  ingang van 3 maart 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
  forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen van
  bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.