Nieuws

 • Naar aanleiding van het bekend maken van de referentieprijzen voor visserijproducten
  voor het visseizoen 2004 zijn door het Ministerie van Financiën uitvoeringsbepalingen
  gepubliceerd.

 • De staatssecretaris van Financiën heeft mededeling gedaan van een informatiedocument
  van de Europese Commissie betreffende de overgangsmaatregelen in het kader van de
  douanewetgeving in verband met de uitbreiding van de Europese Unie. In die mededeling
  zijn allerlei praktische zaken opgenomen, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een
  douaneregeling die wordt gestart voor 1 mei 2004 en die pas na die datum wordt
  beëindigd. De mededeling gaat ook in op de vraag of goederen uit de nieuwe lidstaten
  na 1 mei 2004 kunnen worden beschouwd als te zijn in het vrije verkeer van de EU en
  hoe de status van de goederen moet worden aangetoond in het verkeer tussen de oude en
  de nieuwe lidstaten. Daarnaast worden enige specifieke situaties geschetst wat
  betreft het overgangsrechts ten aanzien van de omzetbelasting en de accijnzen. De
  mededeling is hierna vrijwel integraal opgenomen.

 • Het tariefcontingent voor gekookte garnaal (volgnr. 09.2794) wordt - met ingang van 2
  april 2004 - heropend.

 • Het tariefcontingent voor verse aardbeien uit Gebied onder Palestijnse autoriteit
  (volgnr. 09.1381) wordt - met ingang van 31 maart 2004 - heropend.

 • Op 1 april 2004 wordt het New Computerised Transit System (NCTS) verplicht voor alle
  vergunninghouders die een vergunning douanevervoer bezitten met de vereenvoudigde
  regeling toegelaten afzender/toegelaten geadresseerde (TA/TG).