Niet-fiscale maatregelen

 • In PbEU C 202 van 10 augustus 2004 is melding gemaakt van de inleiding van een
  procedure voor een tussentijdse herziening van de antidumpingmaatregelen die van
  toepassing zijn op bepaalde soorten ijzeren of stalen kabels uit Rusland.

 • De beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene
  Aziatische landen zijn verlengd tot 15 december 2004.

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van alle soorten wapentuig en aanverwant
  materiaal, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting,
  paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, aan Irak door onderdanen van de
  lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van schepen
  of vliegtuigen die hun vlag voeren is verboden, ongeacht of die zijn oorsprong vindt
  op hun grondgebied of niet. Dit verbod is niet van toepassing op de verkoop,
  levering, overdracht of uitvoer van wapentuig en aanverwant materiaal dat door de
  regering van Irak of de bij Resolutie 1511 (2003) van de Veiligheidsraad ingestelde
  multinationale troepenmacht is benodigd; hiervoor is een vergunning vereist.

 • In PbEU C 199 van 6 augustus 2004 is medegedeeld dat de antidumping- en
  compenserende maatregelen op bepaald roestvrij staaldraad uit India op 23 juli 2004
  zijn vervallen.

 • Op 23 juli 2004 is een voorstel ingediend tot instelling van een definitief
  antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op
  polyethyleentereftalaat uit Australië en de Volksrepubliek China. Tevens wordt
  voorgesteld de procedure betreffende polyethyleentereftalaat uit Pakistan te
  beëindigen en de bedragen die uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid waren
  gesteld, vrij te geven.