Niet-fiscale maatregelen

 • Er is een gecoördineerd programma voor 2005 inzake de officiële controle op
  levensmiddelen vastgesteld. In 2005 worden door de lidstaten controles uitgevoerd
  waarbij, zo nodig, monsters worden genomen die in laboratoria worden geanalyseerd.
  Het betreft hier kazen, salades, pluimveevlees en zuigelingenvoeding. In een aantal
  gevallen betreft deze aanbeveling ook ingevoerde producten.

 • De beschermingsmaatregelen voor Cambodja, China, Indonesië, Laos, Maleisië, Pakistan,
  Thailand en Vietnam zijn verlengd tot en met 30 september 2005; de maatregelen voor
  Japan en Zuid-Korea zijn vervallen.

 • Met ingang van 10 maart 2005 zijn nieuwe nationale bepalingen vastgesteld; deze
  strekken ter uitvoering van Beschikking nr. 2005/85/EG.

 • Er is een gecoordineerd controleprogramma op het gebied van diervoeding voor het jaar
  2005 vastgesteld. De controles richten zich onder andere op voedermiddelen waarvan
  wordt vermoed dat deze hoge mytoxineconcentraties bevatten, zoals granen,
  oliehoudende zaden en vruchten, producten en bijproducten daarvan, alsmede
  voedermiddelen die lange tijd zijn opgeslagen of over grote afstand over zee zijn
  aangevoerd.

 • Bij Verordening (EG) nr. 426/2005 (PbEU L 69 van 16 maart 2005) is met ingang
  van 17 maart 2005 een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op afgewerkte weefsels van
  polyesterfilamentgarens uit China (GN-codes 5407 52 00,
  5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 en
  ex 5407 69 90). Het recht is van toepassing voor een periode van zes
  maanden.