Douane en automatisering

 • De douane heeft op haar website aangekondigd dat ondernemers die een uitvoeraangifte
  voor het Export Control System (ECS) hebben ingediend en daarvan nog geen bevestiging
  over het uitgaan hebben ontvangen, een dezer dagen een brief zullen ontvangen die
  instructies bevat voor de juiste afhandeling van de uitvoeraangifte(n).

 • De douane heeft de Nieuwsbrief Transit 21 gepubliceerd waarin bekend wordt gemaakt
  dat op 28 juni 2009 een nieuwe release (fase 4 NCTS/Transit) van het geautomatiseerd
  systeem voor transit, het New Computerized Transit System (NCTS) in gebruik is
  genomen. Zie ook www.inenuitvoer.nl, onder 2009-0811-DEA. De volledige tekst van de
  nieuwsbrief Transit 21 is als bijlage opgenomen.