Douane en automatisering

 • Rijkswaterstaat krijgt één digitaal loket om informatie over scheepsreizen en
  gevaarlijke stoffen efficiënter uit te wisselen met instanties uit de overige
  lidstaten van de Europese Unie. Rijkswaterstaat, als beheerder van het nationale
  netwerk van wegen en vaarwegen, heeft Portbase geselecteerd om deze applicatie,
  genaamd Single Point of Contact (SPOC) te ontwerpen, realiseren en exploiteren.

 • Het nieuwe systeem voor accijnsgoederentransport, het Excise Movement and Control
  System (EMCS) is op zondag 16 januari in productie gegaan.

 • Bij de aanvraag van restitutie bij uitvoer van producten die in de daarvoor erkende
  inrichtingen zijn vervaardigd moet vanaf 1 februari 2011 bij alle sectoren de codes
  Y010 of Y011 worden vermeld. Het Douane Sagitta Uitvoer (DSU)-systeem kan de
  uitvoeraangifte niet accepteren als deze codes niet zijn vermeld.

 • Veel ondernemers gebruiken voor hun digitale contact met de overheid DigiD voor
  bedrijven. DigiD voor bedrijven werd als tijdelijke voorziening geïntroduceerd om het
  voor bedrijven mogelijk te maken zich elektronisch te identificeren. Op 1 januari
  2011 zal dit worden vervangen door eHerkenning dat meer mogelijkheden beidt dan DigiD
  voor bedrijven. eHerkenning is een initiatief van het ministerie van Economische
  Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • De Europese Commissie heeft op 2 december 2010 een mededeling gepubliceerd die de
  ingaat op het benutten van de voordelen van het elektronische facturen voor Europa.
  In het kader van de Europa 2020 strategie die ziet op concurrerende markteconomie
  moet volop gebruik worden gemaakt van de digitale mogelijkheden. De Europese
  Commissie wil dat elektronisch factureren de meest gangbare factureringsmethode wordt
  tegen 2020.