Brexit

  • De Algemene Rekenkamer heeft onlangs een rapport over Brexit gepubliceerd. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat en het akkoord dat daarover klaar ligt niet aanvaardt, kost dat Nederland de komende twee jaar € 1,6 miljard. Bij een ‘no-deal’ Brexit bedragen de extra uitgaven voor de rijksoverheid nog eens bijna € 700 miljoen, in totaal dus € 2,3 miljard tot en met 2023.

  • Op 11 december jl. besloot Premier May om de stemming over de concept-Brexit-deal niet door te laten gaan. May heeft zichzelf de tijd gegund om te proberen meer steun te vinden. De EU heeft aangegeven dat er geen nieuwe onderhandelingen komen. May probeert nu om via persoonlijke gesprekken met Europese regeringsleiders meer beweging te creëren aan Europese kant. Donderdag 13 December 2018 komen de Europese leiders weer bijeen voor een Europese top.

  • De onderhandelaars van de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk hebben overeenstemming bereikt over terugtrekkingsovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van de Europese Unie zoals bepaald in artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Europese Unie.

  • Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie op 29 maart 2019 verlaten. Dit vertrek kan grote gevolgen hebben voor u als im- of exporteur. Wacht daarom niet langer en start tijdig met voorbereiden op de Brexit.

  • Op dit moment onderzoekt een werkgroep met betrokken partijen welke aanpassingen er voor het ferrytransport nodig zijn vanwege de aankomende Brexit en de daarbij behorende douaneformaliteiten.