Algemeen

 • In PbEU C 49 van 25 februari is een bericht gepubliceerd voor de
  marktdeelnemers in de sector bananen. Met ingang van 1 mei 2004 zijn ten aanzien van
  de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 404/93
  (gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen) en Verordening (EG)
  nr. 896/2001 (toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93) ook van
  toepassing op Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen,
  Slowakije en Slovenië.

 • EVO start op 30 maart 2004 de Basisopleiding Declarant via e-learning voor de tweede
  keer. Deze opleiding is een combinatie van interactieve zelfstudie met behulp van een
  cd-rom en klassikale lesbijeenkomsten. De cursist kan dus zelf het studietempo
  bepalen, en de tijdstippen waarop hij de studie volgt.

 • Het lid van de Tweede kamer Van Fessem heeft vragen gesteld over het mogelijk
  doorlaten van cokekoffers bij de bagagebehandeling op Schiphol. Een deel van de
  vargen ena ntwoorden zijn opgenomen.

 • Ondanks een oproep van het bedrijfsleven om het slecht functionerende NCTS systeem
  niet per 1 april in te voeren heeft de douane verklaard dat van uitstel geen sprake
  zal zijn.

 • In In- en uitvoernieuws 2004, nr. 1, onder punt 35, hebben wij u geïnformeerd
  over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de wijze waarop de Douane de heffing
  van de accijnzen op minerale oliën uitvoert. Dit rapport is ook naar de Tweede Kamer
  der Staten-Generaal gezonden, die daarin aanleiding heeft gezien tot het stellen van
  een aantal vragen. De vragen en de antwoorden daarop van de Staatssecretaris van
  Financiën zijn hierna opgenomen.