Algemeen

 • Volgens de Zeehavenpolitie (Rotterdam) loopt de drugssmokkel via de Rotterdamse haven
  loopt snel terug. De verscherpte veiligheidsmaatregelen na de aanslagen van 2001 in
  de Verenigde Staten hebben smokkelaars doen uitwijken naar andere plaatsen en
  methoden. Een interessant maar ook curieus bericht omdat de douane er niet in wordt
  vermeld. Heeft de douane haar taak met betrekking tot de drugsmokkel in 2003
  ongemerkt overgedragen aan de politie?

 • De lidstaten van de Mercosur en de Andesgemeenschap hebben begin april 2004
  overeenstemming bereikt over een regionale vrijhandelsovereenkomst.